Referense | Ahead Group

Moment har gett oss operativ flexibilitet

Ahead

Utmaningen

Ahead Group använder produkten Moment, som nu är en del av Milients varumärke.

Ahead Group innehåller flera företag som hade olika utmaningar:

Oculos behövde bättre hantering av resurser och projekt, samt ett bra system för tidsregistrering i hela organisationen. Bokföringssystemet hade implementerats som en ERP och operativ lösning, men det var inte tillräckligt flexibelt för att anpassa sig till arbetsflödet. De hade letat efter en ny plattform ända tillbaka till 2015 utan att hitta en lämplig lösning. Vid den tiden var Hyper, OMG och Uniform i en liknande situation.

Redink och Elg behövde ett mer flexibelt system som skulle göra det möjligt för dem att dela resurser mellan företag. Lösningen de använde vid den tiden var inte en framtidsinriktad plattform, eftersom den inte tillät integration med externa system. Detta var ett problem eftersom detta krävdes av operativa förändringar i Ahead Group. Det var inte heller en välintegrerad lösning för deras ERP-system.

Nova Vista, Varejo och andra dotterbolag konsoliderade verksamheten och hade under åratal utvecklat en egen plattform för tidshantering och kostnadshantering. Deras affärssystem och projektledningssystem under många år saknade flexibilitet och icke-intuitivt gränssnitt gjorde det svårt att uppfylla nya operativa krav.

De hittar en lösning

Under 2017 började Oculos använda Moment för bättre hantering av resurser och projekt, samt ett bra system för tidsregistrering och kontroll av timmar i hela organisationen. Systemet används för att automatisera erbjudanden och fakturering för flera digitala produkter, och det har också integration med Jira så att mjukvaruutvecklarna behåller sitt nuvarande arbetsflöde medan de överför timförbrukning till Moment.

Oculos krävde anpassad systemintegration som inkluderar fakturering och kostnadskontroll mellan Moment och deras ERP-system. Oculos ändrade sitt redovisningssystem, samtidigt som Moment behölls för att hantera projekt, verksamhet och resurser.

År 2019 bytte alla byråer i gruppen till Moment. Hyper, Uniform och OMG flyttade först, sedan Nova Vista, Varejo, Redink, Elg och alla andra dotterbolag.

Bättre rapportering

Övergången till Moment gjordes steg för steg och samordnades centralt genom en arbetsgrupp med Moment och Ahead Groups centrala representanter. Utbyggnaden, utbildningen och uppstarten förankrades i de olika företagen genom att göra individuella planer för onboarding. Flytten till Moment skedde enligt plan. Moment hanterade dataimporten från tidigare system.

En av de viktigaste vinsterna har varit anpassningen av rapporteringen mellan företagen i koncernen. Detta har varit möjligt tack vare Moment's standardiserade, men samtidigt mycket flexibla rapporteringsverktyg.

Feedback från slutanvändare är positiv. De hittar lösningen användarvänlig och får sina behov täckta på ett bra sätt när det gäller tidsregistrering och projektledning.

Henriette Leikanger
Moment har gett oss operativ flexibilitet, samtidigt som vi har ett användarvänligt projekt- och rapporteringsverktyg.

Henriette Leikanger
CEO - HyperRedink | COO - Ahead Group

Om Ahead Group

Aller Media har samlat alla sina norska byråer i ett nätverk under Ahead Group, som har det mest kompetenta och tvärvetenskapliga klustret av byråer i Norden.

Ahead Group Norge består för närvarande av företagen HyperRedink, Oculos, Nova Vista och några mindre dotterbolag. Totalt har 11 företag i koncernen flyttat till Moment. Byråerna har starka marknadspositioner inom digital marknadsföring, CRM, performance marketing, content marketing och erfarenhetsbaserad marknadsföring. Totalt omsätter företagen ca. 450 miljoner norska kronor och över 200 anställda. Gruppen ägs av Aller Media, med huvudkontor i Köpenhamn.

FÖRETAG I AHEAD
Advicia, Elg, HyperRedink, Hyper (merged), Nova Vista, OMG (merged), Oculos, Redink (merged), Redink Vest, Retail House Varejo and Uniform (spun off)

AheadGroup

Kom igång idag!

Ta kontroll över dina projekt och resurser med ett komplett operativt verktyg. Projektledning, tidshantering, resursplanering och fakturering, allt i ett system.

Se vad andra tycker om Milient

Ulla Sommerfelt - EGGS
EGGS Design
Vi har haft så mycket nytta av Moment. Vi är väldigt tacksamma!
DITTE MARIE GLÆSBORG ASTRUP
Rørbæk og Møller Arkitekter
Det finns många saker i vår arbetsdag som har blivit lättare med Milient. Vi sparar mycket tid och har bättre överblick. 
Arne Reisegg Myklestad
Dark Arkitekter
Ta ett djupt andetag och kom ihåg att registrera timmar i Milient.