Bransch | Ingenjör

Få alla verktyg i samma låda

Är hög teknisk kompetens kärnan i er verksamhet? Med Milient kan du och dina kollegor lägga ännu mer tid på verksamhet och mindre tid på administration. Låt oss berätta om varför Milient blivit ett så populärt val bland ingenjörer och tekniska konsulter!

Minska dubbelarbete

Milient har skapats för att minska dubbelarbete och ge dig mer tid för dina kärnuppgifter. Detta genom smarta lösningar och smidiga integrationer. Vi vill att du ska kunna lägga så lite tid som möjligt på administration och istället använda din tid till kundrelaterad och fakturerbart arbete.

 

Få flyt genom hela projektet

I Milient samlar du alla funktioner i ett och samma system. Få tillgång till bland annat projekthantering, tidrapportering, resurs- och projektplanering, lön och fakturering, samt uppföljning i världsklass - allt anpassat efter era behov.

Sömlöst flöde från tidsregistrering till fakturering

Milient är skapat för att ditt arbete ska gå att utföra så enkelt som möjligt, från det att du registrerar din tid i ett projekt till dess att din kund har en korrekt faktura i sin hand. Ni har total kontroll över hela flödet och kan när som ta del av viktiga nyckeltal som bekräftar att ni är på väg åt rätt håll och med rätt lönsamhet.

Godkända registreringar och underlag kan föras över till ditt ekonomi- och lönesystem med bara några klick. Våra kunder berättar för oss att detta har sparat dem flera dagars arbete. Tid som de istället lägger där den hör hemma, i kundprojekten!

tid_projekt_tidregistrering
p2_emma
Vi ville ha en modern lösning som vi kan lita på och som klarar av att växa med oss. Det hittade vi hos Milient.

Emma Deltén
Ekonomi och administration  | P2 Energi

5 funktioner för bra projektflöde

1. Smidig tidrapportering

Tidrapportering ska inte vara krångligt. Därför ser vi till att du kan göra dina registreringar där du är, oavsett om du använder mobilen, plattan eller datorn. Och det gäller inte bara tid, utan vi har samlat körjournal, utlägg och traktamenten på samma plats. Du väljer vad som ska faktureras vidare.

Vill du få in mer information kring registreringarna finns även möjligheten att lägga till noteringar - antingen helt interna, eller externa som kan tas med hela vägen till fakturan och kunden om så önskas.

mobile
resorce_planning

2. Resursplanering

När du har duktiga medarbetare med specialistkompetens och ett begränsat antal tillgängliga timmar per vecka vill du förvalta resurserna så bra som möjligt.

I Milient får du verktyg för att fördela tid och få en överblick över beläggningsgrad och tillgänglig kapacitet. Detta säkerställer att allas tid och kompetens används så effektivt som möjligt. Ta sedan del av utfall och övergripande tidsåtgång både på projekt- och resursnivå för att kunna förbättra planeringen ytterligare.

Vill du se hur resurs- och projektplanering i Milient fungerar i praktiken? Låt en av våra experter visa dig:

3. Prislistor och avtal

Maximera er intäkt! Alla projekt är olika och lika så prissättningen. Milient låter dig skapa projekt- eller kundunika prislistor baserade på ert avtal med kunden. Det eliminerar risken för att kunden debiteras fel timpris samtidigt som det blir enklare för dig att ta rätt betalt för rätt kompetens.

Med Milient kan du även minska stressen kring planerade prishöjningar genom att i förväg lägga in de nya avtalen och välja från vilket datum de ska gälla. Självklart finns det valutastöd och stöd för alla debiteringsformer.

accounting
invoicing

4. Flexibel fakturering

Välj att fakturera ett projekt löpande, enligt fastpris eller efter en budget. Det som registreras på projektet bygger raderna på fakturan, men du styr enkelt vad som visas och vad som faktureras. Det går även snabbt att skicka fakturan som e-faktura, e-post eller brev till kunden.

Med en integration mot ditt ekonomisystem slipper du dubbelarbete och tar bort risken för att något blir fel. Att bara behöva ange uppgifterna i ett system kan spara er mycket tid i samband med faktureringen.

5. Uppföljning

Vad gick bra och vad kan förbättras? Byt ut magkänslan mot faktabaserad uppföljning.

Att alltid ha tillgång till verksamhetens nyckeltal gör det enklare att ta bra och välgrundade beslut. Vi tror att Milients kraftfulla analysverktyg kommer att bli din bästa vän nästa gång du ska ta fram en styrelserapport eller underlag till ledningsgruppsmötet. Det spelar ingen roll om det handlar om er tidrapportering, debiteringsgrader, förväntade intäkter eller detaljerade lönsamhetsprognoser. Allt finns där och aldrig mer än ett par klick bort.

follow_up
Vill du veta mer om hur Milient kan underlätta arbetet i din verksamhet?
Milient_Illustration 5_2_Rgb_Grey_1200x1200

Integrationer

Smart interaktion mellan systemen

Lön och fakturering ska vara enkelt. Därför har vi färdiga integrationer mot ett stort antal lön- och ekonomisystem. Detta innebär att kunder, projekt och leverantörsfakturor bara behöver läggas upp en gång, vilket gör att ledtiden och felfrekvensen för dessa moment minimeras. Milient har dessutom integrationer mot flera andra system för att ytterligare underlätta ert arbete.