Arkitekter

Skapat av arkitekter, för arkitekter

Tänk om du kunde få ett tid- och projektsystem som var perfekt designat för arkitekters arbetsflöde? Just denna tanke var början för Milient. Resultatet är ett komplett system för projektredovisning som är skräddarsytt efter arkitekters unika behov och arbetssätt.

Alla verktyg i ett system

På Milient förstår vi de komplexa utmaningar som arkitekter möter varje dag. Med detta i åtanke har vi utformat ett projektredovisningssystem skräddarsytt för arkitekters unika behov och arbetssätt. Vi hjälper dig samla verktygen du behöver i ett system. Från planering och tidrapportering till uppföljning och fakturering. Här är några av verktygen i Milient som gör din vardag enklare:

Offertmodul: Släpp den manuella överföringen mellan system. Du lägger upp din offert i Milient och kan enkelt generera ett projekt med projektfaser, uppgifter, roller, timmar, arvoden och utlägg direkt från offerten.

Uppgiftshantering: I Milient skapar du enkelt upp uppgifter med beskrivningar, dokument, tidsuppskattning och deadlines.

Resurshantering: Se till att er tid och kompetens används effektivt: Millient har bra verktyg för att fördela timmar och få en överblick över tillgänglig kapacitet.

Vill du veta mer?

Milient_flow_Purple_750
Maria Rådestad_small
”Nu klickar jag på en enda knapp för att generera alla fakturaunderlag. Detta sparar mig flera dagars arbete! ”

Maria Rådestad
Project Coordinator | E/S-A Arkitekter

Utvecklad i nära samarbete med arkitekter

Vill du veta hur du kan få bättre kontroll, spara tid och fokusera på kreativitet och leveranser. Boka ett icke bindande digital möte med oss. 
resurser_moment
borge_overland_snohetta-square
”Milient har klarat det som andra sa var omöjligt”

Genom att använda Milient möter Snøhetta sina behov på ett bra sätt vad gäller tidsregistrering, planering, projektledning och kvalitetssäkring.

Børge Øverland, CFO - Snøhetta

5 anledningar till att arkitekter väljer Milient

1. Offert-modul

Många arkitekter använder Excel för att skapa offerter, men måste vanligtvis manuellt överföra informationen till ett separat projektsystem.

Detta skapar dubbelarbete och gör det svårt att följa upp tidsåtgång och fakturering mot den ursprungliga offerten.

I Milients system lägger du upp dina offerter i en dedikerad offertlösning, där du enkelt specificerar alla projektfaser, uppgifter, roller, timmar, avgifter och utgifter.

offer
task-management

2. Budget och tidshantering

Processen att planera och följa upp tidsplanen är viktigt för att säkerställa att ett projekt slutförs inom tidsramen och inom budget.

En annan viktig faktor att säkerställa att det inte går åt mer än planerat är att hålla reda på kostnaderna.

Detta, i kombination med enkel kommunikation mellan alla i teamet, gör Milient till det perfekta projektplaneringssystemet för arkitekter.

3. Resursplanering

När du har duktiga medarbetare med spetskompetens och ett visst antal lediga timmar per vecka vill du naturligtvis sköta dessa resurser så bra som möjligt.

I Milient får du verktyg för att fördela timmar och en överblick över tillgänglig kapacitet.

Detta säkerställer att allas tid och kompetens används så effektivt som möjligt, och att du kan skapa goda prognoser för framtida kapacitet.Vill du se hur resursplanering i Milient fungerar i praktiken?

resurs_planering_momentResursplaneringen i Milients system Moment
quality_assurance

4. Kvalitetssäkring

Att kvalitetssäkra projekten är en väsentlig del av det administrativa arbetet.

Ju närmare man kopplar verktyg för kvalitet till övrig projektadministration, desto lägre är tröskeln för kvalitetssäkring av arbetet. Det bidrar bland annat till färre avvikelser och färre icke debiterbara timmar.

I Milients kvalitetsverktyg kan du enkelt följa rutiner, ta risker, fylla i checklistor och registrera avvikelser. På så sätt säkerställer du att alla projekt och processer genomförs till punkt och pricka. Till både kundens och din fördel!

5. Arbeta på språng

För många sker stora delar av arbetsdagen i mobilen och då är det väldigt skönt att kunna spara tid genom att registrera uppgifter i farten.

Millient Mobile gör det enkelt för alla anställda att registrera tid och utlägg var som helst, när som helst – ja, så länge de har täckning och en mobiltelefon i handen.

I appen hittar du även alla projekt och uppgifter med beskrivningar, och inte minst alla kunder och kontakter med kontaktinformation. Då behöver du inte ha tillgång till en PC hela tiden.


Och självklart hittar du även en avvikelserapport i mobilappen.

mobile_moment_23Bilden visar mobilappen för Milients system Moment
Vill du se fler av Milients funktioner?
mobile_moment_medium_home
Bilden visar mobilappen för Milients system Moment
kanban_planing_desk
Bilden visar uppgiftsvyn i Milients system Moment