Arkitekter

Laget av arkitekter, for arkitekter

Hva om du kunne få et prosjektsystem som var perfekt utformet for arbeidsflyten til arkitekter? Nettopp denne tanken er selve ideen bak Milient. Resultatet er et komplett system for prosjektledelse som er skreddersydd for arkitekters behov og arbeidsstil. 

All administrasjon samlet i ett system

I en hektisk hverdag der du skal holde styr på prosjekter, ansatte, aktiviteter og oppgaver kan du lett miste oversikten. Milient er et komplett prosjektstyringsverktøy for arkitekter, som er skapt for å få bedre flyt i prosjektene. For at du skal spare tid og få bedre oversikt har vi samlet alle operasjonelle funksjoner i ett og samme system. Du slipper å jobbe i separate systemer, og oppdatere flere steder når du gjør endringer. 

Få flyt hele veien fra tilbud til utfakturering

I Milient har du kontroll på prosjektene hele veien fra tilbud til fakturering av kunden. Du får alle funksjoner du trenger til prosjektstyring, ressursplanlegging og kvalitetskontroll. Smidigere blir det ikke. 

borge_overland_snohetta-square

”Milient har klart det andre mener er umulig”

Ved å bruke Moment får Snøhetta dekket sine behov for tidsregistrering, planlegging, prosjektledelse og kvalitetssikring på en god måte.

Børge Øverland, CFO - Snøhetta

70 % av norske arkitekter bruker Milient til å styre prosjektene sine.

Vil du vite hvordan du kan få bedre kontroll, spare tid og kan fokusere på kreativitet og leveranser? Book en uforpliktende digital prat med oss. 
ressursplanlegging_moment
Kari Liljebäck - square

”Faktureringen unnagjort på 40 % av tiden”

Hos HLM Arkitektur sparer de mange timer hver eneste måned når de skal fakturere kundene. Administrasjonsansvarlig Kari Liljebäck forteller at hun tidligere kunne bruke en hel uke på å ferdigstille faktureringen for forrige måned. Med Milient trenger hun bare 2-3 dager

Kari Liljebäck | Administrasjonsansvarlig

5 grunner til at arkitekter velger Milient

1. Tilbudsmodul

Mange arkitekter bruker Excel til å sette opp tilbud, men må som regel manuelt overføre tilbudsverdier til et separat prosjektsystem.

Dette skaper dobbeltarbeid og gjør det vanskelig å følge opp tidsforbruk og fakturering mot det opprinnelige tilbudet.

I Milient sine systemer setter du opp tilbudene dine i en dedikert tilbudsløsning, hvor du enkelt spesifiserer alle prosjektfaser, oppgaver, roller, timer, honorarer og utlegg.

offer
task-management

2. Budsjett- og tidsstyring

Prosessen med å planlegge og følge opp en tidsplan er viktig for å sikre at et prosjekt blir fullført innenfor tidsrammen og innenfor budsjett. 

Å holde oversikt over kostnadene på et prosjekt er en annen viktig faktor for å sikre at det ikke blir overskridelser.

Dette, kombinert med enkel kommuniksjon på tvers i teamet, gjør Milient til det perfekte systemet for prosjektplanlegging for arktiekter. 

 

3. Ressursplanlegging

Riktig bruk av ressurser er en viktig faktor for å sikre at et prosjekt går som planlagt. Det å ha en  funksjon for ressursallokering i en prosjektstyringsløsning vil være avgjørende for å sikre dette.

Når du har dyktige medarbeidere med spisskompetanse og X antall tilgjengelige timer per uke, ønsker du naturligvis å forvalte de ressursene så godt som overhodet mulig.

I Milient får du verktøy for å allokere timer og få oversikt på tilgjengelig kapasitet.

Da sikrer du at alles tid og kompetanse brukes mest mulig effektivt, og kan skape gode prognoser for fremtidig kapasitet. Vil du se hvordan ressursplanlegging i Milient funker i praksis? La en av våre eksperter vise deg.

ressurser_moment
quality_assurance

4. Kvalitetssikring

Å sikre kvaliteten i prosjektene er en essensiell del av det administrative arbeidet.

Jo tettere du knytter verktøy for kvalitet opp mot øvrig prosjektadministrasjon, jo lavere blir terskelen for å kvalitetssikre arbeidet, noe som blant annet bidrar til færre avvik og færre ikke-fakturerbare timer.

I Milient sitt kvalitetsverktøy kan du enkelt følge rutiner, ta høyde for risiko, fylle ut sjekklister og registrere avvik. På den måten sikrer du at alle prosjekter og prosesser blir gjennomført til punkt og prikke. Til det beste for kunden og dere!

5. Moment Mobile

For mange foregår mye av arbeidsdagen på farten mellom møter, og da er det veldig greit å spare tid ved å gjøre oppgaver på farten.

Moment Mobile gjør det enkelt for alle medarbeidere å registrere timer og utlegg hvor som helst, når som helst - ja så lenge de har dekning og mobilen i hånda.

I appen finner du også alle prosjekter og oppgaver med beskrivelser, og ikke minst alle kunder og kontakter med kontaktinfo. Da slipper du å ha tilgang til PC hele tiden.

Og selvsagt vil du også finne avviksrapport i mobil-appen. 

mobile_moment_23
Har du lyst til å se hvordan Milient fungerer? Vi viser deg gjerne! Book en prat med oss i dag.
mobile_moment_medium_home
kanban_planing_desk