Bransje | Ingeniør

Få alle verktøy i samme kasse

Er du ingeniør og savner et sted du kan ha hele din prosjektoppbygging? Vil du bruke mer av tiden din på kjerneoppgaver, og mindre tid på administrasjon? Med Milient kan du samle alle funksjonene i ett og samme system.

Reduser dobbeltarbeid 

Milient er skapt for å redusere dobbeltarbeid og gi deg mer tid til dine kjerneoppgaver. Bruk dagen din på arbeid som er relatert til kunder, og bruk så lite tid som mulig på administrasjon. 

 
ressursplanlegging_moment
Bilde av ressursplanleggeren i Milient

Få flyt gjennom hele prosjektet

Milient utfordrer og bidrar til at du kan sikre god forretningsdrift. Ved å gjøre prospektering og prosjektering i Milient vil du enklere dreie driften mot de prosjektene du faktisk tjener penger på!

Sømløs flyt fra timeføring til faktura

Milient er tilpasset hvordan ingeniørfirmaer jobber. Du kan du enkelt holde oversikt over timebruk i prosjektfasene og på ulike arbeidsoppgaver. Det er fleksibelt å registrere timer på ulike aktiviteter og prosjekter.

Når oppdragsansvarlig har godkjent timene er det bare å overføre det direkte til kundens faktura.  Fleksibelt, smidig og tidsbesparende!

mobile_moment_medium_home

3 viktige funksjoner for deg som er ingeniør

1. Prospektering og intern prosjektadministrasjon

Hvilke kunder vinner du og hvilke taper du? Å vite dette vil gi deg verdifull informasjon for hvilke kundegrupper du skal satse på fremover.

I prospekteringsfasen er det viktig å registrere timer som går med. Og når du skal sende tilbud til kunden, unngå bruk av Excel og få det heller rett inn i Milient. Da kan du nemlig opprette prosjekt med tilhørende oppgaver og aktiviteter. Dette kan følges opp i en tavlevisning slik at du enkelt har oversikt over status i prosjektet.

Og, ikke minst, estimer tiden på prosjektet slik at du får beskjed om timene går over det som er avtalt.

offer
task-management

2. Enkel oversikt over aktiviteter og lønnsomhet

De aller fleste prosjekter består av mange små og store oppgaver, og det kan være vanskelig å holde styr på detaljer, tidsbruk og kommunikasjon på tvers av dem.

I Milient kan du fra et malverk lage god oversikt over aktiviteter. På denne måten får du enkelt en treffprosent på dine prospekt. Hvilke vinner du og hvilke taper du? Og ikke nok med det, du kan tagge årsaken til vinn eller tap, som gir deg verdifull informasjon til hva du gjør bra og hva du kan gjøre bedre for å vinne enda flere oppdrag!

3. Prosjektplanlegging

Milients styrke ligger i prosjektplanlegging. Inkludert pris, tidsestimater, ressursplanlegging og prognose. 

Med jevne mellomrom kan dere i interne møter gå gjennom alle periodiseringer, og fortløpende endre om dere går over timeantallet. For da må jo kunden varsles, slik at dere får betalt for all jobben dere legger ned. 

resorce_planning
Vil du ta en prat med oss om hvordan du kan få bedre oversikt over dine prosjekter? 
Milient_desk_small

Integrasjoner

Smart samhandling mellom systemene

Hverdagen består av flere systemer, og med integrasjoner kan du jobbe sømløst. Enten det er regnskapssystem, innfordring eller bransjeløsninger.  Milient er integrert med over 50 systemer!

Stig Are
”Vi kunne endelig samle alle systemene på én plass.”

Stig Are Lillemo
Prosjektingeniør | Mesterkonsult