Reklam och media

Mer tid till kreativitet och kunder

Arbetar du med reklam, media eller marknadsföring?

I Milient kan du samla budgetar, projekt, resursplanering, kvalitetssäkring och fakturering på ett ställe.

Samla allt administrativt på ett ställe

I vardagen går mycket tid åt att hantera timmar, skapa en budget, planera resurser, säkerställa kvalitet och andra administrativa uppgifter. Vi alla upplever att detta "stjäl" tid från det som är viktigt: nämligen att arbeta med kunderna.

Genom att ha alla administrativa funktioner i ett system sparar du tid och det ger dig all kontroll du behöver.

Smart hantering av komplexa fakturor med aktiviteter

På kreativa byråer hanterar du ofta komplexa fakturor med flera olika aktiviteter.

Om din byrå till exempel säljer SEO-tjänster kan det bli en delleverans med webbanalys, annonsering och CRO därutöver. I Milient är detta enkelt att sätta upp i fakturering och ger dig ett flexibelt sätt att bedriva ekonomisk projektledning.

Flexibel tidregistrering

I Milient kan alla anställda registrera timmar på ett enkelt och flexibelt sätt. Du får en bra överblick över tidsåtgången i projektet och prognosfunktionaliteten gör det enkelt att se vilken kapacitet du har att ta dig an nya projekt och kunder.
Milient_registration_Peach_750

5 funktioner för bra flöde i projekten

1. Spara tid i offertprocessen

Många använder Excel för att skapa offerter och måste manuellt överföra offertvärden till ett separat projektsystem. Detta dubbelarbete gör det svårt att följa upp tidsåtgång och fakturering mot originalofferten.

I Milient kan du lägga upp dina offerter i en dedikerad offertmodul, där du enkelt specificerar alla projektfaser, uppgifter, roller, timmar, arvoden och utlägg
.

offer
invoicing

2. Smidig fakturering

På de flesta byråer består projekten av många olika aktiviteter. I Milient är det enkelt att sätta upp delleveranser med specificerade timmar som går åt till olika aktiviteter. Du behåller kontrollen genom hela faktureringsprocessen och kunden förstår vad de faktureras för.

3. Integrationer

Integrationer till andra system automatiserar vardagen! Om du till exempel arbetar med annonsering i sociala medier säkerställer integrationer att kostnaderna automatiskt kopplas till projekt och projektutlägg. Du kan effektivt fakturera utlägg.

Milient är även kopplat till ditt bokföringssystem, så att du kan hålla koll på dina kunders betalningsstatus.

integration
resorce_planning

4. Kapacitetsprognos

Håll koll på vilken kapacitet du har för att ta dig an nya projekt och kunder.

I Milient får du en enkel överblick över projekt och medarbetare och du kan se alla anställdas tillgängliga (och ej tillgängliga) tid. Du kan också sortera resurserna efter kompetenstyp, nivå eller plats.

5. Uppföljning

Få detaljerade rapporter, där du kan se hur projekten levererar och vad medarbetarna har arbetat med.

Håll koll på om du når dina mål och använd informationen för att lyckas ännu bättre i framtiden.

follow_up
Vill du veta mer om hur Milient kan fungera för din verksamhet?
Milient_flowb_Orange_750

Enklare vidarefakturering

Faktureringen av era kunder och fördelningen av kostnader blir mycket enklare att hantera med bra integrationer mot såväl ekonomisystem som branschspecifika system, exempelvis Google Ads och Facebook/Meta.

 

"De många färdiga integrationerna är guld värda - och gör att vi kan arbeta effektivt med vidarefakturering" - Magnus Strømnes Bøe, Rocket

 
Henriette Leikanger

”Moment har gett oss operativ flexibilitet, samtidigt som vi har ett användarvänligt projekt- och rapporteringsverktyg.”


Henriette Leikanger | COO - Ahead Group