Kvalitetssäkring

Gör kvalitetsarbete till en naturlig del av dina projekt

I Milient kan du koppla ditt projektarbete sömlöst med avvikelsehantering, rutiner, checklistor och riskbedömning.

Säkerställa hög kvalitet i projekten

I Milient får du verktyg för att stödja kvaliteten på arbetet i organisationen. Dessa verktyg är tätt integrerade i tidregistreringsflödet och är redo att användas när ni behöver dem.

På så sätt blir kvalitetssäkring en naturlig del av arbetet.

Kontinuerlig förbättring

Milients kvalitetssäkringsverktyg bygger på principer från ISO 9001-standarden och varje post kan kopplas till ett projekt, aktivitet, uppgift eller checklista. Vi vill stödja principen om "ständig förbättring" bland våra kunder.

Genom ett systematiskt arbete och fokus på kvalitetssäkring får du så småningom bättre insikt i dina egna data och processer, vilket i sin tur bidrar till ett bättre beslutsunderlag.

Milient_flkow_Light-blue_750
Milient_project_Orange_750

Några av de saker du kan göra i Milients kvalitetssäkringsmodell:

  • Checklistor och mallar
  • Avvikelsehantering
  • Riskhantering
  • Rutiner
  • Mål och utvärdering
  • Kompetenshantering

Vill du se hur andra i din bransch använder kvalitetsmodulen i Milient? Vi visar dig gärna!

linda sunde

"Det är en sak att prata om att vi har en process av kontinuerligt lärande. Att omsätta det i praktiken är en helt annan sak. För att faktiskt göra det behöver vi ett bra verktyg.

Moment är det verktyget för oss."

Linda Sunde
Office Manager | Aider Accounting House

Milient_Illustration 4_Rgb_Light blue_1200x1200

Milient möjliggör ökad användning av kvalitetssystemet

Det är lättare att genomföra det nödvändiga kvalitetssäkringsarbetet när man kan göra det i samma system som den övriga operativa verksamheten.

Vi ser ofta att användningen av kvalitetssystemet ökar eftersom medarbetarna blir delaktiga och engagerade i kvalitetsarbetet. Kvalitetssystemet ger bättre transparens och överblick över organisationen och det ger en bättre utgångspunkt för kontinuerligt lärande.

De många funktionerna i Milient

Arbetar du med projekt, timmar och resurser? Då kan du också ha upplevt känslan av att inte ha full kontroll i systemet. I Milient kan du samla dina funktioner på en plats. 
project_management

Projekthantering

Anpassa Milient för att passa perfekt för dina projekt. Du får full kontroll och överblick när all information på en plats.
resorce_planning

Resursplanering

Vilka resurser är tillgängliga att använda, och har du rätt kompetens på rätt plats? Med resursplanering får du full koll.  
quality_assurance

Kvalitetssäkring

Gör kvalitetssäkring till en naturlig del av arbetet med avvikelsehantering och checklistor integrerade i projekten. 
timekeeping

Tidrapportering

Flexibel tidrapportering anpassad efter aktiviteterna och projekten du arbetar i. Du får överskikt av tidsåtgången - med automatisk uträkning av övertid. 
invoice

Fakturering

Tidrapporteringen kan enkelt föras vidare till faktureringen. Du ser alltid hur mycket du har fakturerat och vad som finns kvar av din budget.
travle_expense

Resor & utlägg

Har du haft utlägg på din jobbresa? I Milient kan alla anställda kan enkelt registrera sina utlägg. Ta bilder med din mobil och ladda upp dem till din inbox.
task_management

Uppgiftshantering

Med detaljerade projekt behöver du bra verktyg för att hantera uppgifterna. Med uppgiftstavlan i Milient blir jobbet busenkelt.
offer

Offerter

Färdiga mallar tillåter dig att effektivt skapa offerter. När kunden har godkänt så kan du skapa projektet med några på knapptryck.
holiday_absence

Semester & frånvaro

Milient hjälper dig att hålla koll på alla anställdas semester och frånvaro. Den anställde kan enkelt registrera sin frånvaro vilket gör det enklare att planera framåt. 

Lägg mindre tid på administration och få mer tid till allt annat.