Resursplanering verktyg

Se till att du har rätt personer vid rätt projekt

Med ett bra verktyg för resurshantering får du en kapacitetsöversikt och kan säkerställa en effektiv användning av dina resurser.

Smarta verktyg för resursplanering

Har du en bra överblick över tillgänglig kapacitet för dina kommande projekt?

Ett bra resursplaneringsverktyg är viktigt när du planerar nya projekt. Hur många timmar kan du lägga på projektet, och vilka veckor och faser ska resurserna fördelas på? Du kan jobba smartare med detta i Milients verktyg för resursplanering.

 • Filtrera resurser efter kompetens, kompetensnivå och plats
 • Snabb översikt över företagets kapacitet
 • Smart beräkning av tidsåtgång i projekten
 • Minska dubbelarbete och utnyttja tiden bättre
 • Se vem som arbetar med vilka projekt
 • Full koll på semester, övertid samt ledighet och annan frånvaro
Milient_flowb_Orange_750
resurs_planering_moment

Filtrera resursöversikten efter kompetens, kompetensnivå och plats

Du kan enkelt se vilka kompetenser som finns tillgängliga och planera framåt. Du kan också gå ännu djupare i planeringen och planera vad du vill: T.ex. kompetensnivå, plats eller anställningstid.

Skapa dina egna taggar eller grupper för att få en överblick över kapaciteten hos en medarbetargrupp – t.ex. IT-ingenjörer, UX-designers, landskapsarkitekter eller juniorkonsulter.

Jämför uppskattningarna med faktisk resursanvändning

Allt eftersom projektet fortskrider kan teamet se uppdaterad information om registrerade timmar jämfört med vad som är planerat. Resurshantering och möjlighet att se utfall ökar medvetenheten om budget och ger ett skyddsnät för projektledaren.

Kompetensöversikt för hela verksamheten

I Milients resursplaneringsverktyg får du en överblick över kompetenser över hela verksamheten. Filtrera resurserna utifrån dina behov när du planerar.

Milient_project_Light-blue_750

Vill du se hur resursplanering i Milient fungerar? Vi visar dig gärna systemet!

borge_overland_snohetta-square

”Moment lyckas göra vad andra hävdar är umöjligt.”

När Snøhetta sökte efter ett nytt system inom projektledning var det enkelt att välja Milient. 

Børge Øverland
CFO | Snøhetta

resurser_moment

Gör resursplanering enkelt

 • Få en överblick över resurserna filtrerade efter kompetens, kompetensnivå och plats
 • Smart beräkning av timmar som används i projekten
 • Översikt över kapaciteten i företaget
 • Minska dubbelarbete och slipp stå still med projektet i onödan
 • Se vem som arbetar med vilka projekt
 • Full kontroll över semester, övertid, ledighet och annan frånvaro

De många funktionerna i Milient

Arbetar du med projekt, timmar och resurser? Då kan du också ha upplevt känslan av att inte ha full kontroll i systemet. I Milient kan du samla dina funktioner på en plats. 
project_management

Projekthantering

Anpassa Milient för att passa perfekt för dina projekt. Du får full kontroll och överblick när all information på en plats.
resorce_planning

Resursplanering

Vilka resurser är tillgängliga att använda, och har du rätt kompetens på rätt plats? Med resursplanering får du full koll.  
quality_assurance

Kvalitetssäkring

Gör kvalitetssäkring till en naturlig del av arbetet med avvikelsehantering och checklistor integrerade i projekten. 
timekeeping

Tidrapportering

Flexibel tidrapportering anpassad efter aktiviteterna och projekten du arbetar i. Du får överskikt av tidsåtgången - med automatisk uträkning av övertid. 
invoice

Fakturering

Tidrapporteringen kan enkelt föras vidare till faktureringen. Du ser alltid hur mycket du har fakturerat och vad som finns kvar av din budget.
travle_expense

Resor & utlägg

Har du haft utlägg på din jobbresa? I Milient kan alla anställda kan enkelt registrera sina utlägg. Ta bilder med din mobil och ladda upp dem till din inbox.
task_management

Uppgiftshantering

Med detaljerade projekt behöver du bra verktyg för att hantera uppgifterna. Med uppgiftstavlan i Milient blir jobbet busenkelt.
offer

Offerter

Färdiga mallar tillåter dig att effektivt skapa offerter. När kunden har godkänt så kan du skapa projektet med några på knapptryck.
holiday_absence

Semester & frånvaro

Milient hjälper dig att hålla koll på alla anställdas semester och frånvaro. Den anställde kan enkelt registrera sin frånvaro vilket gör det enklare att planera framåt. 

Lägg mindre tid på administration och få mer tid till allt annat.