Tidrapporteringssystem

Slipp krångel med tidrapporteringen

Det finns en anledning till att 1 400 projektstyrda företag i Norden väljer Milient som tidrapporteringssystem. Med Milient får du full kontroll över tidsåtgången i dina projekt och kan följa upp framstegen.

Tidshantering och tidrapportering i Milient är helt enkelt mindre krångligt. Precis som det ska vara!

Tidrapporteringssystemet i Milient ger dig:

 • Enkel beräkning av tid i projekten
 • Bättre överblick av företagets kapacitet
 • Möjlighet att hantera övertid och flextid
 • Möjlighet att registrera semester och annan frånvaro
 • Tidrapportering på språng – alla anställda kan rapportera tid m.m. via mobilen 
Milient system för tidrapportering
Tidsregistrering i Milient
Bild av tidsregistrering i Milients system Tid & Projekt

Enkel och flexibel tidrapportering

Tidrapporteringssystemet ger dig och dina kollegor möjligheten att registrera tid i en överskådlig tidsvy – som även beräknar totalen för eventuell övertid och flextid.  

Säg "hejdå" till tidslistor i Excel. Milient gör jobbet åt dig, och informationen kan användas för både fakturering och lön.

Självklart har du även möjlighet att registrera mer än bara tid om ni behöver det. Annars döljer vi enkelt bort det som ni inte har nytta av så att er vy endast visar det som ni vill ha.

p2_emma
Det är väldigt användarvänligt och tidrapporteringen har varit ett otroligt lyft, alla säger det. Nu är det liksom kul att vara inne och arbeta i systemet.

P2 Energi
Emma Deltén | Ekonomi och administration

Utvecklad i nära samarbete med projektbaserade industrier

Om ditt företag säljer timmar är detta ett system anpassat för dig.

Milient tidsrapporteringssystem är utvecklat i nära samarbete med projektbaserade industrier, så att det fungerar perfekt för deras behov.

Tidrapportera i ett projekt och mot en kund

I Milient får du en hög grad av flexibilitet genom ett brett utbud av funktioner och möjligheter i systemet. De anställda kan registrera timmar både på en specifik kund och på ett projekt.

 

Enklare tidrapportering
Bild av tidslinjen i Milients system Moment
System för tidrapportering

Fördelarna med ett tidrapporteringssystem

För projektbaserade organisationer, där fakturering mäts i timmar, är ett användarvänligt tidrapporteringssystem själva kärnan för att optimera produktiviteten.

 • Förbättrad projektsynlighet: Tidrapportering ger tydliga insikter i hur varje minut fördelas över projekten. Denna transparens är avgörande för att identifiera flaskhalsar och säkerställa att varje uppgift rör sig mot färdigställande.
 • Optimerad resursfördelning: Förståelsen av den tid som spenderas på specifika uppgifter möjliggör för projektledaren att effektivt fördela resurser, och säkerställer att insatser koncentreras där de behövs mest.
 • Förbättrad Ansvarskänsla: Ett tidrapporteringssystem främjar en känsla av ansvar bland teammedlemmarna. Det tillåter individer att ta ägarskap över sin tid, vilket uppmuntrar till en mer disciplinerad arbetsmoral.
 • Datadrivna beslut: Med exakta tidrapporter kan beslutsfattare analysera produktivitetstrender och fatta välgrundade beslut som driver projektframgång.
 • Ökat kundförtroende: Transparent tidrapportering kan bygga upp förtroende hos kunder genom att tillhandahålla påtagliga bevis på den insats som lagts ner på deras projekt.
 • Finansiell översikt: Tid är pengar, och ett tidrapporteringssystem är avgörande för att beräkna projektets lönsamhet, planera budgetar och förutspå framtida arbete.

Vanliga frågor om tidrapporteringssystem 

1. Vad är ett tidrapporteringssystem?

Ett tidrapporteringssystem är ett digitalt verktyg designat för att spåra och hantera den tid som spenderas på olika uppgifter och projekt. Det automatiserar processen att registrera, övervaka och analysera tidsdata, vilket säkerställer noggrannhet och effektivitet i projektledning och fakturering.

2. Varför är tidrapporteringssystem viktigt i projektledning?

Ett tidrapporteringssystem är avgörande för korrekt projektpårning, resurstilldelning och ekonomisk hantering. Det ger transparens, förbättrar produktiviteten, stödjer bättre beslutsfattande och skapar förtroende hos kunder genom att visa den insats som investerats i varje projekt.

3. Kan Milients system för tidrapportering ersätta Excel för tidshantering?

Ja, tidrapporteringssystemet från Milient är ett effektivare och mer skalbart alternativ till Excel. Det minimerar fel, tillhandahåller insikter i realtid, förbättrar tillgänglighet och samarbete, och är specifikt utformat för att hantera de dynamiska kraven i modern projektledning.

4. Hur förbättrar tidrapporteringssystemet teamets produktivitet?

Genom att ge tydlig överblick över hur tiden används på varje uppgift, hjälper tidrapporteringssystemet till att identifiera och åtgärda ineffektivitet, vilket säkerställer att teammedlemmar fokuserar på högprioriterade uppgifter och bidrar effektivt till projektets mål.

5. Är Milients tidrapporteringssystem lämpligt för småföretag?

Absolut. Vårt tidrapporteringssystem är skalbara och kan vara mycket fördelaktigt för småföretag genom att strömlinjeforma projektledningen, förbättra noggrannheten i tidshanteringen och hjälpa till med mer strategisk planering och resurstilldelning. 

6. Vilka funktioner bör jag söka i ett tidrapporteringssystem?

Viktiga funktioner att leta efter inkluderar användarvänlig tidspårning, rapportering i realtid, integrationsmöjligheter med andra projektledningsverktyg, mobiltillgänglighet och robust dataskydd. 

7. Hur underlättar ett tidrapporteringssystem fakturering av kunder?

Tidrapporteringssystemet tillhandahåller exakta och detaljerade tidsuppgifter för projekt, vilket möjliggör precis fakturering, bygger kundförtroende och säkerställer transparens i faktureringspraxisen.

Vill du höra mer om tidrapportering i Milient? Prata med en av våra experter idag. Boka en tid!

Vikten av att gå vidare från Excel i tidrapporteringen

I en tid där effektiv projektledning är viktigare än någonsin, är det förvånande att många företag fortfarande förlitar sig på traditionella verktyg som Excel-kalkylblad. Trots att de är bekanta och till synes enkla, är Excel inte anpassat för de dynamiska kraven i modern projektledning.

Benägen för fel:

Manuell inmatning i Excel är känslig för felaktigheter. Små misstag kan leda till stora avvikelser i tidsåtgång och påverka projektledningen.

Tidskrävande:

Att sammanställa och organisera data i Excel kan vara arbetskrävande, vilket tar värdefull tid från det faktiska arbete.

Brister i realtidsinsikter:

Excel erbjuder inte spårning i realtid, vilket gör det svårt att snabbt svara på projektutvecklingen.

Inte skalbart för större team:

När antalet anställda ökar blir komplexiteten och volymen av data i Excel ohanterlig. Denna brist på skalbarhet kan hindra effektiviteten och noggrannheten i tidspårning i större organisationer.

Video som visar en funktion för tidsfångst i systemet Moment.

De många funktionerna i Milient

Arbetar du med projekt, timmar och resurser? Då kan du också ha upplevt känslan av att inte ha full kontroll i systemet. I Milient kan du samla dina funktioner på en plats. 
project_management

Projekthantering

Anpassa Milient för att passa perfekt för dina projekt. Du får full kontroll och överblick när all information på en plats.
resorce_planning

Resursplanering

Vilka resurser är tillgängliga att använda, och har du rätt kompetens på rätt plats? Med resursplanering får du full koll.  
quality_assurance

Kvalitetssäkring

Gör kvalitetssäkring till en naturlig del av arbetet med avvikelsehantering och checklistor integrerade i projekten. 
timekeeping

Tidrapportering

Flexibel tidrapportering anpassad efter aktiviteterna och projekten du arbetar i. Du får överskikt av tidsåtgången - med automatisk uträkning av övertid. 
invoice

Fakturering

Tidrapporteringen kan enkelt föras vidare till faktureringen. Du ser alltid hur mycket du har fakturerat och vad som finns kvar av din budget.
travle_expense

Resor & utlägg

Har du haft utlägg på din jobbresa? I Milient kan alla anställda kan enkelt registrera sina utlägg. Ta bilder med din mobil och ladda upp dem till din inbox.
task_management

Uppgiftshantering

Med detaljerade projekt behöver du bra verktyg för att hantera uppgifterna. Med uppgiftstavlan i Milient blir jobbet busenkelt.
offer

Offerter

Färdiga mallar tillåter dig att effektivt skapa offerter. När kunden har godkänt så kan du skapa projektet med några på knapptryck.
holiday_absence

Semester & frånvaro

Milient hjälper dig att hålla koll på alla anställdas semester och frånvaro. Den anställde kan enkelt registrera sin frånvaro vilket gör det enklare att planera framåt. 

Lägg mindre tid på administration och få mer tid till allt annat.