Mesterkonsult

Vi kunne endelig alle systemene på én plass

Moment har alt vi trenger: Både CRM, tilbud, fakturering og timeregistrering. Nå slipper vi å ha mange Excel-ark, og har bedre oversikt.
Mesterkonsult_header

Alt på ett sted

MesterKonsult bruker produktet Moment, som nå er en del av Milients merkevare.


MesterKonsult startet å bruke Moment i oktober 2020. Etter å først ha prøvd seg frem med en test-konto, og grunnet litt over det, valgte de å starte å bruke Moment. MesterKonsult er Pro-kunde.

Vi spurte Stig Are hva som gjorde at han valgte Milient: “Moment har alt vi trenger, vi kunne samle alle systemene på en plass. Både CRM, tilbud, fakturering og timeregistrering. Nå slipper vi å ha mange Excel-ark, og har bedre oversikt”.

Førsteinntrykket av Moment

Stig Are fant Moment ved å søke på Google. Da fant han hjemmesiden til Moment. Dette var den tidligere hjemmesiden til Moment, og Stig Are tilstår at det var litt mye innhold og litt uoversiktlig. Men etter direkte dialog med Moment og opprettelse av testbruker, ble interessen vekket.

Behov vs funksjonalitet

Stig Are gikk systematisk til verks, og gikk gjennom sine behov målt opp mot Milient sine funksjoner. Spesielt CRM og prosjektstyring var midt i blinken, og også tilbudsmodulen fristet. Det ble klaff, og nå er MesterKonsult glade brukere av Moment.

Dialog med Moment

Kommunikasjonen og dialogen med Moment har vært bra, sier Stig Are. Moment gir raske tilbakemeldinger og saker blir tatt tak i.

Vi i Moment takker for tilliten, og gleder oss til samarbeidet i årene fremover.

Stig-Are Lillemo-1
”Moment har alt vi trenger, vi kan samle alle systemene på en plass.”

Stig Are Lillemo
Prosjektingeniør | Mesterkonsult

Om Mesterkonsult

Arkitekt- og ingeniørkontoret MesterKonsult AS ble etablert i Trondheim i 2019. De leverer arkitekt- og ingeniørtjenester både for privatpersoner og til profesjonelle aktører.


mesterkonsult_logo

Hvilke behov for prosjektledelse har du?

Vi tar gjerne en prat om hvordan firmaet ditt kan få nytte av Milient. Book et møte med oss i dag!

Les flere av våre kundehistorier

Ulla Sommerfelt - EGGS-1
EGGS Design
Moment oppfyller våre behov for et godt prosjektledersystem. 
borge_overland_snohetta-square-1
Snøhetta Group
Vi dekket våre behov på en god måte når det gjelder tidsregistrering, planlegging, prosjektledelse og kvalitetssikring.
HUS_arkitekter_oyvind_2
HUS Arkitektur
Moment letter hverdagen vår, for jeg ønsker å bruke minst mulig tid på prosjektstyring.