Referanser | Metropolis arkitektur & design

Moment er oljen i maskineriet vårt

Hos interiørarkitektene i Metropolis bruker de Moment til bl.a. bemanning, prosjektstyring, kostnadskontroll, fakturering og purring. 
metropolis-header-milient

God prosjektoversikt og kundeoversikt

Metropolis bruker produktet Moment, som nå er en del av Milients merkevare.

Da interiørarkitektene i Metropolis arkitektur & design så etter nytt prosjektstyringsverktøy var det viktig å få et system som ga detaljert prosjektstyring, oversikt over bemanning, og som var integrert med regnskapssystemet deres. Det har de fått hos Moment.

Marianne Westheim er administrativ leder i Metropolis. Hun holder kontroll på den daglige driften og de 35 kreative sjelene på huset. Moment er en viktig del av arbeidshverdagen hennes:

“Moment blir på en måte oljen i maskineriet for meg og medarbeiderne. Det sørger for at alle prosessene går smooth – i min hektiske hverdag er systemet en viktig del av å få tannhjulene til å gå rundt”.

Marianne anslår at rundt halve arbeidstiden brukes i Moment. Der setter hun opp tilbud, prosjekter, fakturerer, og administrerer ressursene.

“Moment løser veldig mye for oss når det kommer til bl.a. bemanning, prosjektstyring, kostnadskontroll, fakturering og purring. Vi får god prosjekt- og kunde oversikt – mtp. timer og estimater. Det bruker vi veldig bevisst,” slår hun fast.

Kontroll på bruken av ikke-fakturerbare timer

Hos interiørarkitektene i Metropolis er det som i andre konsulentselskaper: De lever av å tjene penger på timene de selger. Derfor er det viktig å holde en høy faktureringsgrad, og dette holder de oversikten over i Moment:

“Det som er fint med Moment er at man får et raskt overblikk over timebruken. Det er veldig enkelt å se på tallene for prosjektført tid hos medarbeiderne”, forteller Marianne. De har også laget en god prosjektstruktur som holder orden på timene brukt på interntid:

“Vi har en god struktur på prosjektene, som gjør at vi enkelt kan sortere og få overblikk. Der ser vi om det har blitt ført mye interntid, og hva denne interntiden har gått til. Blant annet har vi et eget prosjekt som heter ‘data og IT’, så vi kan se om det går mye tid med til datatrøbbel, og om vi bør gjøre noen grep der. Vi har også et prosjekt som heter ‘salg og markedsføring’ - så vi kan holde oversikt over timene vi bruker på det, og se til at det faktisk blir penger ut av det”.

Denne strukturen gir dem også gode erfaringstall, forklarer Marianne:

“Når vi jobber med en konkret konkurranse oppretter vi et eget intern-prosjekt hvor vi fører timer. Da kan vi lære, og få erfaringstall på hvor mange timer vi bruker på en konkurranse. Det er veldig nyttig”.

Les om timeføring i Moment

Økonomisystemet integrert i Moment

I Moment har Marianne god kontroll på hele bedriften – også økonomien. Alt av fakturering og purringer skjer i Moment.

“Det er en kjempefordel at det er integrert med økonomisystemet vårt. 'Hverdagsøkonomien' gjør jeg hovedsakelig i Moment, og regnskapsføreren vår jobber i Tripletex. Det fungerer kjempefint”.

Mye funksjonalitet

Marianne forteller at de i Metropolis bruker Moment mye, men at de hele tiden prøver å se på hvordan de kan bruke Moment enda bredere, og ta i bruk flere funksjoner.

“Vi bruker mange av funksjonene i Moment, og har god kontroll på prosjekter og kunder. Men bredden i Moment er jo enorm, så vi kunne helt sikkert brukt enda mer. For eksempel har vi lyst til å bruke tag-systemet enda mer, til å holde oversikt over «jungelen» av leverandører, da kan vi raskt finne f.eks en bra tepppeleverandør og raskt dra nytte av hverandres erfaringer. Sånne ting er veldig smart, og tidsbesparende i en hektisk hverdag”.

Ser belegningsgraden for ressursene langt frem i tid

Marianne forteller at de bruker [LINK ressursplanleggeren] i Moment mye. Ressursene legges inn i en prosjektplan, sånn at de kan se hele huset under ett:

“I Metropolis er vi delt inn i fem team, og med det gode tag-systemet vi har laget i Moment kan vi se alle teammedlemmer opp mot teamleder, og holde oversikt over hva de har å gjøre langt frem i tid. Vi ser om vi bør øke på salg fremover, og når vi har fullt opp med arbeid”.

Support-avdeling som er lydhør

Marianne setter også pris på å få hjelp av kundesupport. Å sette seg ordentlig inn i Moment tar litt tid, men nå sitter det i fingrene for Marianne: “For meg er det oversiktlig, jeg vet hvor jeg finner ting. Når jeg lurer på noe vet jeg hvem jeg skal spørre, da ringer jeg support”.

Hun forteller at hun liker at Moment er lydhør for forslag til forbedringer. “Det er fint at man ofte får gehør for det man melder inn, det er viktig for meg å bli hørt. Moment er en part som er lydhør for kundene sine”.

Helt til slutt oppsummerer hun:

“Moment er et svært nyttig verktøy for meg i min hverdag, jeg er veldig godt fornøyd,” avslutter Marianne.

Tilbudsmodulen er helt fantastisk

Som interiørarkitekter jobber Metropolis med prosjekter av mindre størrelse enn det arkitekter typisk gjør:

"Hos oss starter gjerne et prosjekt med noen få timer i et skisseprosjekt, og så jobber vi videre fra fase til fase etterhvert som prosjektet utvikler seg," forteller Marianne.

Tilbudsmodellen gjør det enkelt for henne å utvikle tilbudet underveis i prosjektet:

“Budsjettene som vi interiørarkitekter jobber på er ofte mindre, etter hvert som vi jobber oss inn i prosjektene, så utarbeider vi tilbud løpende for hver fase. Tilbudsmodulen i Moment gir oss god kontroll og oversikt hele veien, vi slipper «løse» ark og dokumenter, alt er samlet ett sted, og det er jo helt fantastisk, synes jeg”.

Marianne_Metropolis
”Moment løser veldig mye for oss når det kommer til bl.a. bemanning, prosjektstyring, kostnadskontroll, fakturering og purring.”

Marianne A. Westheim
Administrativ leder | Metropolis

Om Metropolis Arkitektur og Design

Metropolis er et av Norges ledende interiørarkitektkontorer. De ble etablert i år 2000, av Hanne C. Arvik og Kari Ihle. Siden da har de hatt en jevn og god vekst, og er i dag 35 kreative og engasjerte ansatte.

De driver innen hele bredden av interiørarkitektbransjen, fra små og store boliger, næringsprosjekter av ulike størrelser, offentlige bygg, hotell og restauranter.

Les mer om Metropolis her

Metropolis logo

Prøv Moment gratis

Få full kontroll på prosjektene og ressursene dine med et komplett prosjektstyringsverktøy. Prosjektstyring, timeregistrering, ressursstyring og fakturering - alt i ett system

Les flere av våre kundehistorier

Ulla Sommerfelt - EGGS-1
EGGS Design
Milient oppfyller våre behov for et godt prosjektledersystem. 
borge_overland_snohetta-square-1
Snøhetta Group
Vi dekket våre behov på en god måte når det gjelder tidsregistrering, planlegging, prosjektledelse og kvalitetssikring.
HUS_arkitekter_oyvind_2
HUS Arkitektur
Milient (Moment) letter hverdagen vår, for jeg ønsker å bruke minst mulig tid på prosjektstyring.