HUS Arkitekter

Moment letter hverdagen vår

Daglig leder i HUS Arkitekter, Øyvind Hegvik, ønsker å bruke så lite tid som mulig på prosjektstyring. 
hus-arkitekter_header

Skreddersøm til besvær

HUS Arkitekter bruker produktet Moment, som nå er en del av Milients merkevare.


Tilbake i 2016 valgte HUS et prosjektstyringssystem som skulle skreddersys for HUS. Dette viste seg dessverre å fungere dårlig.

Siv Skogstad, kontorleder og økonomiansvarlig i HUS, forteller at det største problemet var at de ikke kunne stole på løsningen.

Dessverre var det mye feil, men hun presiserer at hun ikke tror leverandøren med vel og viten leverte en dårlig løsning, men at de rett og slett ikke forstod HUS sitt behov.

Øyvind på sin side oppfattet systemet som lite brukervennlig.

Moment ble redningen

En høstdag i 2017 fikk partnerne i HUS en presentasjon av Moment. Nærmest umiddelbart og enstemmig var reaksjonen:

“Det her er det vi skal ha!”

HUS fikk også råd om hvilke regnskapssystem de kunne fullintegrere med Moment, noe som også ble avgjørende for valget.

“Det har blitt et lykkelig ekteskap!”

Øyvind mener Moment gir dem veldig enkel og intuitiv styring på tid, folk og prosjekter.

- Alt fremsto som veldig enkelt, nærmest banalt - og det viser at dere har skjønt det! Vi har ikke tid til å lære oss kompliserte ting på data - det er ikke det vi holder på med. Vi merket også at dere snakker vårt språk, og dere skjønner hva vi holder på med, og hva som er vanskelig for oss.

Siv forteller videre at de hadde lett etter system i mange år, og hatt presentasjoner med flere av disse.

- Det er mange som mener at de kan prosjektstyring, men de kan i hvert fall ikke arkitektprosjekt!

De store forandringene

Etter overgangen til Moment har HUS fått veldig god oversikt over hvordan ansatte er booket på prosjekt fremover, samt ledig kapasitet, forteller Øyvind.

- Det har blitt lettere å planlegge ressurser, og det er hovedproblemet for et selskap som oss, nemlig å planlegge tid. Folk og tid – det er det vi slåss med hver dag!

HUS har nå i større grad mulighet til å innhente erfaringstall, eksempelvis hvor mange timer de har brukt i et delprosjekt, og de får kontinuerlig tilgang på mer og mer data.

- Hvis du er ansatt i et større arkitektkontor, så er det umulig å være orientert om alt som foregår. Vi kan ikke gå rundt og varsle alle om potensielle prosjekter som det kanskje ikke blir noe av. Tidligere var det mye større usikkerhet, folk gikk rundt og lurte på hva de skulle gjøre, og vi hadde en stab som tidvis, og med rette, var frustrert og usikker på hva som skjer. Nå er det mer forutsigbart, folk er mer fornøyde og fornøyde folk gir bedre resultat.

Faktura på en dag

Den største lettelsen for Siv har vært faktureringen. Tidligere måtte hun som regel sitte igjen etter arbeidstid for å fakturere, fordi løsningen var komplisert og hun måtte konsentrere seg for å ikke miste tråden.

Nå kan hun gjøre det når som helst, og trenger under en dag på å ferdigstille fakturering for en hel måned.

- For meg har det blitt ekstremt mye lettere å fakturere! Jeg føler at det ikke mister noe eller glemmer noe, ingenting forsvinner, og jeg kan stole 100% på at det som er i Moment er riktig.

Øyvind konstanterer at han ønsker å bruke minst mulig tid på prosjektstyring, da det ikke er en arkitekts kjernevirksomhet.

- Moment letter hverdagen vår, og jeg ønsker å bruke minst mulig tid på prosjektstyring – det er ikke vår kjernevirksomhet. Det skal bare funke, og vi skal bruke minst mulig tid på det.

Øyvind Hegvig - HUS
”Moment snakker vårt språk. Dere skjønner hva vi holder på med, og hva som er vanskelig for oss.”

Øyvind Hegvig
Daglig leder og partner | HUS Arkitekter

Om HUS arkitekter

I hjertet av Trondheim sitter HUS Arkitekter, et velkjent navn blant norske byggherrer. Med over 30 ansatte og snart 30 års fartstid, jobber de med alle typer prosjekter, fra møbeldesign til store helse- og undervisningsbygg.

Typisk er større prosjekter for offentlig byggherre, og de jobber med veldig mange av landets kommuner og fylkeskommuner, siden de blant annet har tegnet undervisningsbygg i hele landet.

Ryddighet, pålitelighet, faglig trygghet og overordnete bærekraftsmål er kjerneverdier for arkitektkontoret, og på en nylig utført omdømmeundersøkelse scorer HUS svært høyt.

- Selskapet skal være forutsigbart, men tørre å utfordre hvor det trengs. Vi skal være en solid samfunnsaktør. forteller daglig leder Øyvind Hegvik.

HUS har en målsetting om å bli det ledende kontoret i Midt-Norge, og er godt på vei. Med dagens pandemi er de spent på makro-bildet i verden.

“Verden er i stor endring, og vi er spente på hvilke konsekvenser det vil få for vår bransje. Vi må manøvrere i det landskapet og er veldig bevisste på å planlegge for det.”

hus-arkitekter_logo

Hvilke prosjektstyringsbehov har du?

Vi tar gjerne en prat om hvordan Milient kan gjøre hverdagen deres enklere. Book et møte med oss i dag!

Les flere av våre kundehistorier

Ulla Sommerfelt - EGGS-1
EGGS Design
Moment oppfyller våre behov for et godt prosjektledersystem. 
borge_overland_snohetta-square-1
Snøhetta Group
Vi dekket våre behov på en god måte når det gjelder tidsregistrering, planlegging, prosjektledelse og kvalitetssikring.
HUS_arkitekter_oyvind_2
HUS Arkitektur
Moment letter hverdagen vår, for jeg ønsker å bruke minst mulig tid på prosjektstyring.