Scrum vs Kanban: Välj rätt metod för ditt projekt

Scrum och Kanban är två olika metoder inom agil projektledning, även kallat smidig projektledning. Dessa projektmetoder är populära då de ger flexibilitet och bra samspel i projekten. Men ska ditt team välja Scrum eller Kanban? I detta inlägg ska vi gå igenom fördelarna med de två olika metoderna, så att du enklare kan reda ut vilken av dem som passar bäst för dig.

 

Kanban-metoden: För projektarbete  med kontinuerligt flöde

I Kanban arbetar du i kontinuerligt flöde och denna projektmodell är känd för att vara dynamisk och flexibel. Till skillnad från Scrum arbetar man inte i tidsavgränsade perioder. 

Kanban-tavlan är i centrum i kanban-metoden: Hela arbetsprocessen visualiseras på en översiktlig tavla. Tavlan delas upp i kolumner som visar arbetsflödet i projektet. Hela teamet har tillgång till tavlan, vilket gör det enkelt för alla deltagare att följa utvecklingen i projektet.

Läs en grundlig förklaring av Kanban i det här blogginlägget. Där får du också ett exempel på en uppsättning av en Kanban-tavla.


Fördelarna med Kanban:

  • Flexibilitet: Du sätter upp arbetsflödet efter hur ditt team arbetar.
  • Visualisering av arbetsprocesserna: Kanban-tavlan ger en god visuell översikt över arbetsflödet. Man ser snabbt om uppgifterna hopar sig i någon av faserna och kan på så sätt identifiera flaskhalsar i projektet.  
  • Kontinuerligt flöde i arbetet: Med kanban arbetar man inte i definierade arbetsperioder, utan i ett kontinuerligt flöde. Det leder till ett jämt flöde av leveranser.

 

Scrum-metoden: Strukturerat arbete med tydliga mål

I Scrum sker projektarbetet i fasta arbetsintervall. Varje intervall kallas för en sprint och sprinten kan till exempel pågå i två veckor.  Allt från en till fyra veckor är en vanlig längd på en sprint. Projektet utförs i ett antal sprintar tills dess att leveransen är klar.

Varje sprint har ett mål för var som ska levereras och startar med ett planeringsmöte där teamet tillsammans skapar en lista av uppgifter som ska utföras. Under hela sprinten  är det dagliga framstegsmöten. Sprinten avslutas med en genomgång av arbetet och ett “retrospektiv” där man ser tillbaka på vad som kan göras bättre i framtiden.

Fördelarna med Scrum:

  • Tydlig struktur och tidsramar ger förutsägbarhet.
  • Tvärfunktionellt samarbete: I Scrum består teamet ofta av olika roller som var och en bidrar med sin kompetens för att tillsammans nå målet.
  • Anpassningsförmåga: Med definierade arbetsperioder får de regelbundet uppdateringar och kan justera projektarbetet efter feedback, marknadstrender och nya behov.
  • Transparens: Uppgiftslistan i varje sprint är tydlig för alla och hela teamet kan hålla sig uppdaterat om framstegen.

Scrum vs Kanban

Scrum vs Kanban – Vilken metod passar ditt projekt?

Flera faktorer spelar in när du ska välja projektmetod: Vilken bransch man är i, typ av projekt och hur många som arbetar i teamet.

Många eller få justeringar under projektets gång?

Om det blir många justeringar av projektet under arbetets gång så kan Kanban vara rätt projektmetod. Kanban är den mest flexibla metoden för att göra ändringar så man arbetar i ett kontinuerligt arbetsflöde med frekvent feedback.

Är det fasta krav i projektet? För projekt där kraven är fasta och ni arbetar mot en deadline kan Scrum passa bättre.

Teamsammansättningens inverkan på valet av projektmetod: 

Har ni ett litet Team där ni delar på arbetsuppgifterna? I Kanban har alla översikt över flödet  projektet och kan bidra där det behövs.

Är ni ett stort team med tydligt definierade ansvarsområden? Scrum ger en bra struktur där alla har ansvar för sina uppgifter.

Användningen av Scrum och Kanban i olika organisationskulturer:

För att arbeta enligt Scrum-metoden är det viktigt att ha en förändringsvillig organisation. Scrum-metoden kräver nämligen att organisationen är villig att arbeta efter en tydlig strukturerad projektmetod.

Om ni ska gå över från att arbeta enligt traditionella projektmetoder till agila projektmetoder är Kanban enklast att förhålla sig till, eftersom den är mer lik en traditionell projektmetodik.

 

Har du frågor om hur du kan få bättre flöde i dina projekt och bättre översikt? Vi visar dig gärna exempel på bra projektupplägg. Boka ett förpliktelselöst möte med oss

Se hu andra i din bransch använder Milient för att få bättre flöde i projekten:

Milient är skapat för att du som arbetar projektbaserat ska få full kontroll över dina projekt: Hela vägen från offert till pengar på kontot, Vi visar dig gärna hur Milient används av andra i din bransch. Boka ett möte med oss: 

Senaste artiklar

Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Läs mer
Minska tid på interna aktiviteter

Minska mängden interntid: Strategier för projektdrivna företag

Läs mer
Milient stärker projektutbudet med förvärvet av Flo10 i Storbritannien

Milient Software utökar sin produktportfölj genom förvärvet av brittiska Flo10

Läs mer