Scrum vs Kanban: Velg riktig metode for prosjektet ditt

Scrum og Kanban er to ulike metodologier innenfor agil prosjektstyring, også kalt smidig prosjektstyring. Disse prosjektmetodene er populære fordi gir fleksibilitet og god samhandling i prosjektene. Men bør teamet ditt velge Scrum eller Kanban?

I denne artikkelen skal vi gå gjennom fordelene med de to ulike metodene, sånn at du blir bedre i stand til å finne ut hvilken av dem som passer best for deg. 

 

Kanban-metoden: For prosjektarbeid med kontinuerlig flyt

I Kanban jobber du i kontinuerlig flyt, og denne prosjektmodellen er kjent for å være dynamisk og fleksibel. I motsetning til Scrum jobber man ikke i tidsavgrensede perioder. 

Kanban-tavlen er i sentrum for kanban-metoden: Hele arbeidsprosessen visualiseres på en oversiktlig tavle. Tavlen deles opp i kolonner bortover, som viser arbeidsflyten i prosjektet. Hele teamet har tilgang til tavlen, noe som gjør det enkelt for alle deltakere å følge utviklingen i prosjektet. 

Les en grundig forklaring av kanban i dette blogginnlegget. Der får du også se et eksempel på Kanbantavle-oppsett.


Fordelene med Kanban:

  • Fleksibilitet: Du setter opp arbeidsflyten etter hvordan teamet ditt jobber.
  • Visualisering av arbeidsprosessene: Kanban-tavlen gir en god visuell oversikt over arbeidsflyten. Man ser raskt om det hoper seg opp oppgaver i en av fasene, og slik identifiserer du flaskehalser i prosjektet.
  • Kontinuerlig flyt i arbeidet: I kanban jobber man ikke i definerte arbeidsperioder, men heller i en kontinuerlig flyt. Det fører til en jevn strøm av leveranser.

 

Scrum-metoden: Strukturert arbeid med klare mål

I Scrum foregår prosjektarbeidet i fastsatte arbeidsintervaller. Hvert intervall kalles for en sprint, og sprinten kan for eksempel vare i to uker. Alt fra én til fire uker er vanlig sprint-lengde. Prosjektet gjennomføres gjennom sprints til leveransen er fullført.

Hver sprint har et mål for hva som skal leveres og starter med et planleggingsmøte der teamet sammen lager en liste over oppgaver som skal gjennomføres. Gjennom sprinten er det daglige fremdriftsmøter. Sprinten avsluttes med en gjennomgang av arbeidet, og et “retrospektiv” der man ser tilbake på hva som kan gjøres bedre i fremtiden.

Fordelene med Scrum:

  • Tydelig struktur og tidsramme gir forutsigbarhet.
  • Tverrfunksjonelt samarbeid: I Scrum består teamet gjerne av ulike roller som bidrar med hver sin ekspertise for å nå målet sammen.
  • Tilpasningsdyktighet: Med definerte arbeidsperioder får man jevnlig tatt en fot i bakken og kan justere prosjektarbeidet etter tilbakemeldinger, trender i markedet og nye behov.
  • Transparens: Oppgavelisten i hver sprint er tydelig for alle, og hele teamet holder seg oppdatert på fremdriften.

Scrum vs Kanban

Scrum vs Kanban – hvilken metode passer til ditt prosjekt?

Flere faktorer spiller inn når du skal velge prosjektmetode: Hvilken bransje dere er i, type prosjekt, hvor mange som jobber i teamet. 

Mange eller få justeringer underveis i prosjektet? 

Dersom det skjer mange justeringer i prosjektet underveis kan Kanban være riktig prosjektmetode. Kanban er den mest fleksible metoden for gjøre endringer, fordi man jobber i en kontinuerlig arbeidsflyt med hyppige tilbakemeldinger.

Er kravene i prosjektet fastsatt? For prosjekter der kravene er satt og dere jobber etter en gitt tidsfrist kan Scrum passe bedre. 

Team-sammensetningens innvirkning på valg av prosjektmetode: 

Har dere et lite team der man deler på oppgavene? I Kanban har alle oversikt over flyten i prosjektet og kan bidra der det trengs.

Er dere et stort team med klart definerte ansvarsområder? Scrum gir en god struktur, der alle har definert ansvar for sine oppgaver.

Bruken av Scrum og Kanban i ulike organisasjonskulturer:

For å jobbe etter Scrum-metoden i prosjektene er det viktig å ha en endringsvillig organisasjon. Scrum-metoden krever nemlig at organisasjonen har vilje til å jobbe etter en tydelig strukturert prosjektmetode.

Om dere skal gå fra å jobbe etter tradisjonelle prosjektmetoder til agil prosjektmetode er kanban enklest å forholde seg til, da den er mer lik en tradisjonell prosjektmetodikk.

 

Har du spørsmål til hvordan du kan få bedre flyt i prosjektene dine, og bedre oversikt? Vi viser deg gjerne eksempler på gode prosjekt-oppsett. Book et møte med oss for en uforpliktende prat

Se hvordan andre i din bransje bruker Milient til å få bedre prosjektflyt:

Milient er skapt for at du som jobber prosjektbasert skal få full kontroll på prosjektene dine: Hele veien fra tilbud til penger på konto. Vi viser deg gjerne hvordan Milient brukes av andre i din bransje. Book et møte med oss: 

Flere artikler fra Milient

Milient forsterker tjenestilbudet med oppkjøp av Flo10 i Storbritannia

Softwareselskapet Milient forsterker tjenestetilbudet med oppkjøp av Flo10 i Storbritannia

Les mer
Faktureringsgrad hvordan måle

4 konkrete metoder for å måle faktureringsgrad

Les mer
Mobilapp for timeregistrering - timeføring på mobilen

Ønsker du deg enklere timeføring? Denne mobilappen er en game-changer

Les mer