Scrum vs Kanban: Vælg den rigtige metode til dit projekt

Er du splittet mellem Scrum og Kanban som projektledelsesmetoder? I denne artikel vil vi undersøge fordelene ved disse to agile metoder, ofte kendt som Scrum og Kanban, for at hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning.

Uanset om du søger fleksibilitet eller en struktureret ramme, vil forståelsen af ​​fordelene ved hver metode guide dig til at vælge den mest passende metode til dit projekt.

 

Kanban-metoden: Til projektarbejde med kontinuerligt flow

Kanban tilbyder en dynamisk og fleksibel projektmodel, der fokuserer på kontinuerligt flow i stedet for tidsbegrænsede perioder som i Scrum. Et centralt element i Kanban er Kanban-tavlen, som visuelt repræsenterer hele arbejdsprocessen. Tavlen er opdelt i kolonner, der viser de forskellige stadier i projektet, hvilket muliggør nem adgang og overvågning af projektets fremskridt for hele teamet.

Læs dette blogindlæg for en omfattende forklaring af Kanban  samt et eksempel på, hvordan Kanban-kort kan opstilles.


Fordele ved Kanban:

  • Fleksibilitet: Tilpas arbejdsgangen, så den stemmer overens med dit teams arbejdsstil.
  • Visualiseret arbejdsgang: Kanban-tavlen giver et klart visuelt overblik over projektets fremskridt. Identificer nemt opgaveakkumulering og lokaliser flaskehalse.
  • Kontinuerligt flow: Kanban fremmer en konstant strøm af leveringer ved at opretholde en konstant arbejdsrytme

 

Scrum metode: Struktureret arbejde med veldefinerede mål

I Scrum er projektarbejdet organiseret i intervaller med fast længde, der kaldes sprints. Hver sprint varer typisk mellem en og fire uger, og hver sprint sætter specifikke mål og opgaver, der skal udføres. Scrum-processen omfatter planlægningsmøder, daglige fremskridtsmøder, sprintgennemgange og retrospektiver.

Fordele ved Scrum:

  • Tydelig struktur og tidsramme: Scrum giver forudsigelighed gennem et veldefineret rammeværk og forudbestemte tidsrammer.
  • Tværfagligt samarbejde: Scrum lægger vægt på teamwork og udnytter forskellige roller og ekspertise til at opnå fælles projektmål.
  • Tilpasningsevne: Med definerede arbejdsperioder muliggør Scrum periodiske evalueringer og justeringer baseret på feedback, markedstendenser og opståede behov.
  • Gennemsigtighed: Hele teamet holdes opdateret om projektets fremskridt gennem tydelige opgavelister inden for hver sprint.

Scrum vs Kanban

Valg af den rette metode: Scrum eller Kanban?

Flere faktorer spiller ind, når man vælger en projektmetode: den branche, du arbejder i, projektets type og antallet af mennesker, der arbejder i teamet.

Er der mange justeringer under projektet?

Hvis der er mange justeringer under projektet, kan Kanban være den rette projektmetode. Kanban er den mest fleksible metode til at foretage ændringer, da den fungerer i en kontinuerlig arbejdsgang med hyppig feedback.

Er projektets krav faste?

For projekter, hvor kravene er fastsat, og du arbejder med en given deadline, kan Scrum være mere passende.

Indflydelse af teamets sammensætning på valg af projektmetode:

Har du et lille team, hvor opgaver deles? I Kanban har alle et overblik over projektets flow og kan bidrage, hvor det er nødvendigt.

Har du et stort team med klart definerede ansvarsområder?

Scrum giver en god struktur, hvor alle har definerede ansvarsområder for deres opgaver.

Brugen af Scrum og Kanban i forskellige organisationskulturer:

For at begynde at arbejde efter Scrum-metoden i projekter er det vigtigt at have en organisation, der er åben for forandringer. Scrum-metoden kræver, at organisationen ændrer deres arbejdsmåder og er villig til at arbejde efter en klart struktureret projektmetodologi.

Hvis du skifter fra traditionelle projektmetoder til agile projektmetoder, er Kanban den nemmeste at tilpasse sig, da den ligner mere de traditionelle projektmetoder.

 

Har du spørgsmål om, hvordan du kan forbedre arbejdsgangen og synligheden i dine projekter? Vi viser gerne eksempler på gode projektopsætninger. Book et møde med os.

Kom i gang med Milient!

Tag kontrol over dine projekter og ressourcer med et komplet operativt værktøj. Projektledelse, tidsregistrering, bemandingsplanlægning og fakturering, alt i ét system.

Læs mere

Forståelse af projektets faser

Forstå de fem faser i et projekt

Læs mere
Projekttilbud

Hvad skal projekttilbuddet indeholde? Inkluder disse tre dele

Læs mere
Milient styrker sit tjenestetilbud med købet af Flo10 i Storbritannien

Softwarevirksomheden Milient styrker tjenesteudbuddet med opkøbet af Flo10 i Storbritannien

Læs mere