Bransch | Projektdrivna verksamheter

Ha alla verktyg i samma låda

Arbetar du projektbaserat? Säljer du tid? Har du kostnader knutna mot specifika projekt?

Med Milient kan du samla alla funktioner i ett och samma system.

Flyt genom hela projektet

Är det lockande att samla alla administrativa rutiner och funktioner i ett och samma system? Offerter, uppgiftshantering, tidrapportering, resursplanering, kvalitetssäkring och fakturering – allt kan samlas i Milient.

Minska dubbelarbetet

Milient hjälper dig att få mer tid över till dina kärnuppgifterna och att lägga mindre tid på dubbelarbete och krångliga system. Lägg mer tid på det kundrelaterade arbete och så lite tid som möjligt på administration.

 

Sömlöst flöde från tidrapportering till fakturering

Vi jobbar varje dag för att ge våra kunder en enklare vardag. Allt från att offerten skickas till att projektet utförs och utvärderas. Milient har produkter för alla branscher, med god flexibilitet för dina aktiviteter och projekt.

Flexibelt, smidigt och tidsbesparande!

Milient_flow_Peach_750

5 SKÄL ATT VÄLJA MILIENT

1. Offert-modul

Många arkitekter använder Excel för att sätta upp anbud, men måste vanligtvis manuellt överföra anbudsvärden till ett separat projektsystem. Detta skapar dubbelarbete och gör det svårt att följa upp tidsåtgång och fakturering mot det ursprungliga anbudet.

I Milient lägger du upp dina offerter i en dedikerad offertlösning, där du enkelt specificerar alla projektfaser, uppgifter, roller, timmar och utgifter.

offer
task-management

2. Uppgiftshantering

De allra flesta arkitektprojekt kommer att bestå av många små och stora uppgifter, och det kan vara svårt att hålla koll på detaljer, tidsanvändning och kommunikation kring dem.

I Milient sätter du enkelt upp uppgifter med beskrivningar, dokument, tidsuppskattningar och deadlines.

Anställda kan se tillgänglig tid och kan kommunicera via kommentarsfältet på varje uppgift. Du får även en snygg överblick över spenderad tid, som kan användas för att förbättra framtida uppskattningar och offerter.

3. Resursplanering

När du har duktiga medarbetare med spetskompetens och ett visst antal lediga timmar per vecka vill du naturligtvis sköta dessa resurser så bra som möjligt.

I Milient får du verktyg för att fördela timmar och en överblick över tillgänglig kapacitet. Detta säkerställer att allas tid och kompetens används så effektivt som möjligt, och kan skapa goda prognoser för framtida kapacitet.

resorce_planning
quality_assurance

4. Kvalitetssäkring

En väsentlig del av det administrativa arbetet är kvalitetssäkring.

Ju närmare man kopplar verktyg för kvalitet till övrig projektadministration, desto lägre är tröskeln för kvalitetssäkring av arbetet. Det bidrar bland annat till färre avvikelser och färre icke debiterbara timmar.

I Milients kvalitetsverktyg kan du enkelt följa rutiner, se risker, fylla i checklistor och registrera avvikelser. På så sätt säkerställer du att alla projekt och processer genomförs till punkt och pricka.

5. Arbeta på språng

Millient Mobile gör det enkelt för alla anställda att registrera tid och utlägg var som helst, när som helst – så länge de har täckning och en mobiltelefon i handen.

I appen hittar du även alla projekt och uppgifter med beskrivningar, och inte minst alla kunder och kontakter med kontaktinformation. Då behöver du inte ha tillgång till en PC hela tiden.

mobile
Vill du se fler av Milients funktioner?
Milient_project_Green_750

Integrationer

Smart interaktion mellan systemen

Vardagen består oftast av flera system och med integrationer kan du arbeta sömlöst. Oavsett om det är ett redovisningssystem,  eller branschlösningar. Milient är integrerat med över 50 system!

Stig Are
”Vi kunde äntligen samla alla system på en plats”

Stig Are Lillemo
Projektingenjör | Mesterkonsult