Bransje | Prosjektbaserte bedrifter

Få alle verktøy i samme kasse

Jobber du prosjektbasert? Selger du dine timer? Har du kostnader knyttet opp mot spesifikke prosjekter? 

Med Milient kan du samle alle funksjonene i et og samme system.

Få flyt gjennom hele prosjektet

Frister det å samle alle administrative rutiner og  funksjoner i et og samme system? Tilbud, oppgavehåndtering, timeføring, ressursplanlegging, kvalitetssikring og fakturering - alt kan samles i Milient.

Reduser dobbeltarbeid 

Milient hjelper deg itl å ha mer tid på dine kjerneoppgaver, og mindre tid på dobbeltarbeid og tungvinne systemer. Bruk dagen din på arbeid som er relatert til kunder, og bruk så lite tid som mulig på administrasjon. 

 

Sømløs flyt fra timeføring til faktura

Hver dag jobber vi for å gi våre kunder en enklere hverdag. Helt fra tilbudet sendes, til prosjektet leveres og evalueres. Milient har produkter for alle bransjer, med god fleksibilitet for dine aktiviteter og prosjekter. 

Fleksibelt, smidig og tidsbesparende!

Milient_flow_green_750

5 funksjoner for flyt i prosjektene

1. Tilbudsfunksjon

Mange bruker Excel til å sette opp tilbud, og må manuelt overføre tilbudsverdier til et separat prosjektsystem.

Dette dobbeltarbeidet gjør det vanskelig å følge opp tidsforbruk og fakturering mot det opprinnelige tilbudet.

I Milient setter du opp tilbudene dine i en dedikert tilbudsløsning, hvor du enkelt spesifiserer alle prosjektfaser, oppgaver, roller, timer, honorarer og utlegg.

offer
task_management

2. Oppgavestyring

De aller fleste prosjekter består av mange små og store oppgaver, og det kan være vanskelig å holde styr på detaljer, tidsbruk og kommunikasjon på tvers av dem.

I Milient setter du enkelt opp oppgaver med beskrivelser, dokumenter, tidsestimater og deadlines.

Medarbeidere kan se tilgjengelig tid og kommunisere via kommentarfeltet på hver oppgave. Og du får en ryddig oversikt over tidsforbruk, som kan brukes til å forbedre fremtidige estimater og tilbud.

3. Ressursplanlegging

Når du har dyktige medarbeidere med spisskompetanse og X antall tilgjengelige timer per uke, ønsker du naturligvis å forvalte de ressursene så godt som overhodet mulig.

I Milient får du verktøy for å allokere timer og få oversikt på tilgjengelig kapasitet. Da sikrer du at alles tid og kompetanse brukes mest mulig effektivt, og kan skape gode prognoser for fremtidig kapasitet.

Vil du se hvordan ressursplanlegging i Milient funker i praksis? La en av våre veiledere vise deg:

resorce_planning
quality_assurance

4. Kvalitetssikring

Alle vil vel levere med høy kvalitet? En essensiell del av det administrative arbeidet er kvalitetssikring. Jo tettere du knytter verktøy for kvalitet opp mot øvrig prosjektadministrasjon, jo lavere blir terskelen for å kvalitetssikre arbeidet, noe som blant annet bidrar til færre avvik og færre ikke-fakturerbare timer.

I Milient sitt kvalitetsverktøy kan du enkelt følge rutiner, ta høyde for risiko, fylle ut sjekklister og registrere avvik. På den måten sikrer du at alle prosjekter og prosesser blir gjennomført til punkt og prikke.

5. Prosjektstyring på farten

Milient Mobile gjør det enkelt for alle medarbeidere å registrere timer og utlegg hvor som helst, når som helst – ja, så lenge de har dekning og mobilen i hånda.

I appen finner du også alle prosjekter og oppgaver med beskrivelser, og ikke minst alle kunder og kontakter med kontaktinfo. Da slipper du å ha tilgang til PC hele tiden.

travle_expense
Vil du ta en prat med oss om hvordan Milient kan tilpasses din virksomhet?
Two women looking at screen

Integrasjoner

Smart samhandling mellom systemene

Hverdagen består av flere systemer, og med integrasjoner kan du jobbe sømløst. Enten det er regnskapssystem, innfordring eller bransjeløsninger.  Milient er integrert med over 50 systemer!

Stig Are
”Vi kunne endelig samle alle systemene på én plass.”

Stig Are Lillemo
Prosjektingeniør | Mesterkonsult