Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Är du nyfiken på vad som pågår i arkitekturbranschen i andra länder? I denna artikel tar vi en närmare titt på den brittiska arkitekturmarknaden och utforskar de utmaningar och möjligheter som arkitekter står inför. Vi granskar även de strategiska fokusområdena som brittiska arkitekter bör ha i åtanke för framtiden.

architects_market_trends

Intäktstillväxt på arkitekturmarknaden

Låt oss först ta en titt på intäktstillväxten på arkitektmarknaden. Som vi kan se i diagrammet nedan spelar arkitekter en viktig roll i den brittiska ekonomin: RIBA-kontoren bidrar inte bara till utvecklingen av en bättre byggd miljö och förbättrade samhällen, utan tillför också över 3 miljarder pund till landets ekonomi.

Revenue development

Denna graf tillhandahålls av RIBA (extern länk)

Det fanns en robust tillväxttrend från 2015 till 2019. Denna tillväxtbana avstannade dock under 2020, följt av en betydande nedgång under 2021. Lyckligtvis har 2022 visat tecken på stabilisering, vilket tyder på en potentiell återhämtning under de kommande åren.

 

Växande känsla av förtroende för byggbranschen

Stora händelser som Brexit, pandemin och kriget i Ukraina har påverkat ekonomin under de senaste åren. Byggaktiviteten har på senare tid hämmats av svaga ekonomiska utsikter, högre räntor och politisk instabilitet.

Det finns dock en växande känsla av tillförsikt då räntorna förväntas sjunka under andra halvåret 2024, vilket potentiellt kan stimulera återhämtningen i den privata sektorn. Investeringar i den offentliga sektorn kan å andra sidan komma att försenas på grund av det kommande parlamentsvalet.

 

Stabiliserade priser på byggmaterial ger större säkerhet

Enligt RIBA har byggsektorn sett en stabilisering av materialpriserna efter pandemin, vilket ger en känsla av trygghet för branschen framöver. Arkitekter som deltog i RIBA:s undersökning noterade att kunderna var tveksamma på grund av oro för kostnader och överkomliga priser, men när priserna nu stabiliseras finns det optimism om att kundernas förtroende kommer att förbättras inom en snar framtid.

 

Motståndskraft på arkitekturmarknaden trots den senaste tidens ekonomiska utmaningar

Trots att arkitektbranschen i Storbritannien har ställts inför betydande utmaningar, såsom inflation i projektkostnaderna och stigande räntor under 2021 och 2022, har den visat prov på en anmärkningsvärd motståndskraft. Arkitekterna har navigerat genom pandemin på ett smidigt sätt och har förklarat sin förmåga att rida ut stormen med att de genomför många olika typer av projekt.

Diagrammet nedan visar att mindre byråer är starkt beroende av intäkter från privata bostadsprojekt, vilket gör dem mer sårbara för fluktuationerna på den privata bostadsmarknaden.

work sectors

Förlängda ledtider sedan 2019

Förlängda ledtider har blivit ett problem. Exempelvis tog planeringsfasen 34% längre tid 2022 jämfört med 2019.

 

Ökande intäkter i projekt utomlands

Intressant nog såg vi 2023 en anmärkningsvärd ökning av intäkterna från utomeuropeiska projekt för brittiska arkitektbyråer, särskilt i Europa, vilket tyder på att Brexit inte har brutit banden med denna marknad. Betydelsen av handelstjänster, inklusive arkitektur, ökar efter Brexit, vilket gör det till en sektor att hålla ögonen på i framtiden.

RIBA Economics Panel innehöll några fler intressanta resultat i detta ämne, och vi rekommenderar att du kollar in den om du är intresserad av att veta mer (extern länk).

overseas revenue

 

Arkitekters attityder till framtiden

Insikter från den senaste RIBA-undersökningen bland auktoriserade arkitektkontor avslöjade nyckeldata i Future Trends Workload Index. Detta index beräknar skillnaden mellan den procentuella andelen kontor som förväntar sig en ökning respektive minskning av arbetsbelastningen under de kommande tre månaderna. Ett positivt värde innebär en generell förväntan om tillväxt bland arkitekterna, medan ett negativt värde indikerar en potentiell nedgång.

Förväntad ökning av arbetsbelastningsvolymen under de kommande månaderna

Sammantaget återspeglar RIBA:s undersökningar vanligtvis arkitekternas optimism inför framtiden. De senaste 9-10 månaderna har dock inneburit den längsta perioden av pessimism i mannaminne. Den senaste tidens trender har dock visat på en mer positiv syn, och många arkitekter förväntar sig nu en ökning av arbetsvolymen.

 

RIBA Framtidstrender Arbetsbelastningsindex

workload index 2

 

Samtidigt visar undersökningen att mindre byråer har en försiktig syn på framtiden, vilket till stor del beror på att de är starkt beroende av intäkter från projekt inom den privata bostadssektorn, som är känd för sin volatilitet. Om denna marknad skulle uppleva en uppgång har den potential att öka personalstyrkan och förbättra de övergripande utsikterna för mindre byråer.

 

Arbetsbelastningsindex - små jämfört med medelstora och stora byråer

work index large vs small

Anledningar till optimism bland brittiska arkitekter

Det finns flera skäl till optimism på arkitektmarknaden. Utbudsfrågorna förbättras, projektkostnadsinflationen stabiliseras och efterfrågan på bättre bostäder och social infrastruktur är fortsatt stark. Klimatkrisen fortsätter att driva på behovet av hållbara bygg- och renoveringsmetoder, vilket innebär fortsatta möjligheter för arkitekter.

Som tidigare nämnts är den utomeuropeiska marknaden fortsatt sund och växande, vilket ger ytterligare möjligheter till intäkter. Den kommersiella marknaden visar stabila utsikter, medan den offentliga sektorn fortsätter att underprestera, och osäkerheten till följd av parlamentsvalet kommer sannolikt att förlänga denna trend.

 

Insikter från panelen

En panel med erfarna arkitekter bjöds in till webbinariet för att berätta om hur deras verksamhet går och vilka frågor de förväntar sig kommer att påverka arkitektmarknaden framöver. Här är några av de viktigaste frågorna som panelen lyfte fram:

Osäkert ekonomiskt landskap

Det ekonomiska landskapet har inneburit utmaningar för många byråer under de senaste nio månaderna, med osäkerhet och eskalerande driftskostnader. Förseningar i byråkratiska processer, särskilt när det gäller planeringsansökningar, har ytterligare förvärrat dessa svårigheter. Med det kommande riksdagsvalet i horisonten är utvecklingen under årets andra hälft mycket efterlängtad.

Anpassningsförmåga till marknaden

För små byråer är deras smidighet en styrka i ett instabilt marknadslandskap, eftersom det är lättare att anpassa arbetet och kompetensen för att flytta till nya, lovande sektorer.

Strategiskt fokus: Byråerna rekommenderas att fokusera på sina kärnstyrkor och dra nytta av sin erfarenhet.
Hållbarhet

Den ökande efterfrågan på hållbarhetsanpassningar, särskilt i energieffektiva byggnader, innebär lukrativa möjligheter för företag som specialiserar sig på hållbar design.

Nya vägar för tillväxt

Att utforska outnyttjad potential inom okonventionella sektorer som lagringsplatser för transportindustrin, infrastrukturutveckling och datalagringsanläggningar på landsbygden ger nya möjligheter till tillväxt.

Stödja mångfald

Att anpassa metoderna till det nuvarande landskapet och samtidigt upprätthålla mångfalden är avgörande. Att stödja yrkesverksamma i början av karriären är viktigt för att säkerställa en hållbar framtid för arkitekturbranschen.

Slutsatser

Sammanfattningsvis visar de aktuella trenderna och framtidsutsikterna på den brittiska arkitekturmarknaden på en blandning av utmaningar och möjligheter. Trots den ekonomiska osäkerheten har arkitekterna visat motståndskraft och anpassningsförmåga, med en växande känsla av förtroende för branschen. Stabiliseringen av priserna på byggmaterial, den potentiella återhämtningen i intäktstillväxten och det ökande fokuset på hållbarhet pekar alla mot en positiv utveckling för brittiska arkitekter.

I takt med att sektorn fortsätter att utvecklas är det viktigt att utforska utomeuropeiska marknader, omfamna mångfald och utnyttja nya tillväxtmöjligheter för att arkitekterna ska trivas i det ständigt föränderliga landskapet. För att fördjupa dig i de insikter som delas av branschexperter och hålla dig informerad om den senaste utvecklingen på arkitekturmarknaden uppmuntrar vi dig att utforska de värdefulla resurser som tillhandahålls av RIBA och engagera dig i de pågående samtal som formar arkitekturens framtid i Storbritannien.

Jobba smartare, inte hårdare

I dagens snabbt föränderliga arkitekturmarknad är det avgörande att förstå dina styrkor. Genom att använda ett avancerat analysverktyg elimineras gissningsarbetet när det gäller att maximera vinsterna. Milient Analytics erbjuder insiktsfull data om dina mest lönsamma projekt, vilket gör det möjligt för dig att peka ut områden för potentiella förbättringar och strategiska förändringar.

Senaste artiklarna från Milient

Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Läs mer
Minska tid på interna aktiviteter

Minska mängden interntid: Strategier för projektdrivna företag

Läs mer
Milient stärker projektutbudet med förvärvet av Flo10 i Storbritannien

Milient Software utökar sin produktportfölj genom förvärvet av brittiska Flo10

Läs mer