Økonomisk udvikling og trends i det britiske arkitekturmarked

Er du interesseret i at vide, hvad der foregår på arkitekturmarkederne i andre lande? I denne artikel dykker vi ned i det britiske arkitekturmarked, og ser på de udfordringer og muligheder, som arkitekter står overfor. Vi udforsker også de strategiske fokusområder, som britiske arkitekter bør have for øje i den kommende tid.


architects_market_trends

Omsætningsvækst på det britiske arkitekturmarked

Lad os starte med at se nærmere på udviklingen i omsætningen på arkitekturmarkedet. Som det fremgår af grafen nedenfor, spiller arkitekter en afgørende rolle i den britiske økonomi: Tegnestuer, der er medlemmer af RIBA (the Royal Institute of British Architects), bidrager ikke kun til skabelsen af et forbedret bymiljø og styrkede samfund, men tilføjer også direkte over 3 milliarder pund til landets økonomiske landskab.

Revenue development

Denne graf er stillet til rådighed af RIBA (eksternt link)

Der var en robust væksttendens fra 2015 til 2019. Denne vækstbane gik dog i stå i 2020, efterfulgt af et markant fald i 2021. Heldigvis har 2022 vist tegn på stabilisering, hvilket indikerer et potentielt opsving i de kommende år.

 

Voksende følelse af tillid til byggebranchen

Store begivenheder som Brexit, pandemien og krigen i Ukraine har påvirket økonomien i de foregående år. Byggeaktiviteten er for nylig blevet hæmmet af svage økonomiske udsigter, højere renter og politisk ustabilitet.

Der er dog en voksende følelse af tillid, da renterne forventes at falde i anden halvdel af 2024, hvilket potentielt kan anspore til et opsving i den private sektor. På den anden side kan investeringer i den offentlige sektor blive forsinket på grund af det kommende parlamentsvalg.

 

Stabiliserede priser på byggematerialer giver større sikkerhed

Ifølge RIBA har byggesektoren oplevet en stabilisering af materialepriserne efter pandemien, hvilket giver en følelse af sikkerhed for branchen fremadrettet. Arkitekterne i RIBA's undersøgelse bemærkede, at kunderne tøvede på grund af bekymringer om omkostninger og overkommelige priser, men nu, hvor priserne er stabiliseret, er der optimisme med hensyn til at forbedre kundernes tillid i den nærmeste fremtid.

 

Modstandsdygtighed på arkitekturmarkedet på trods af de seneste økonomiske udfordringer

På trods af betydelige udfordringer som inflation i projektomkostninger og stigende renter i 2021 og 2022 har arkitektbranchen i Storbritannien udvist bemærkelsesværdig modstandsdygtighed. Arkitekterne har navigeret smidigt gennem pandemien og tilskrevet deres evne til at ride stormen af på grund af den brede vifte af projekter, de gennemfører.

Grafen nedenfor viser, at mindre tegnestuer i høj grad er afhængige af indtægter fra private boligprojekter, hvilket gør dem mere sårbare over for udsvingene på det private boligmarked.

work sectors

Forlængede leveringstider siden 2019

Forlængede leveringstider er blevet et problem. For eksempel tog planlægningsfasen 34% længere tid i 2022 sammenlignet med 2019.

 

Voksende omsætning i oversøiske projekter

Interessant nok oplevede britiske arkitektfirmaer i 2023 en markant stigning i deres oversøiske indtægter, især i Europa, hvilket tyder på, at Brexit ikke har afbrudt forbindelserne til dette marked. Betydningen af handelsydelser, herunder arkitektur, vokser efter Brexit, hvilket gør det til en sektor, man skal holde øje med i fremtiden.

RIBA Economics Panel indeholdt nogle flere interessante resultater om dette emne, og vi anbefaler, at du tjekker det ud, hvis du er interesseret i at vide mere ( eksternt link).

overseas revenue

 

Arkitekters holdninger til fremtiden

Indsigt fra den seneste RIBA-undersøgelse blandt tegnestuer afslørede nøgledata om Future Trends Workload Index. Dette indeks beregner forskellen mellem den procentdel af tegnestuerne, der forventer vækst og nedgang i arbejdsbyrden i de kommende tre måneder. En positiv værdi betyder, at arkitekterne forventer en generel vækst, mens en negativ værdi indikerer en potentiel nedgang.

Forventet stigning i arbejdsmængden i de kommende måneder

Overordnet set afspejler RIBA's undersøgelser typisk arkitekternes optimisme i forhold til fremtiden. De seneste 9-10 måneder har dog budt på den længste periode med pessimisme i nyere tid. De seneste tendenser har dog vist et mere positivt syn på fremtiden, og mange arkitekter forventer nu en stigning i arbejdsmængden.

 

RIBA Future Trends Workload Index

workload index 2

 

I mellemtiden viser undersøgelsen, at mindre tegnestuer opretholder et forsigtigt syn på fremtiden, hvilket i høj grad er påvirket af deres store afhængighed af indtægter fra projekter inden for den private boligsektor, som er kendt for sin volatilitet. Hvis dette marked oplever et opsving, har det potentiale til at øge antallet af ansatte og forbedre de generelle udsigter for mindre praksisser.

 

Workload Index - små vs. mellemstore og store tegnestuer

work index large vs small

Årsager til optimisme blandt arkitekter

Der er flere grunde til optimisme på arkitektmarkedet. Udbudsproblemerne forbedres, inflationen i projektomkostningerne stabiliseres, og efterspørgslen efter bedre boliger og social infrastruktur er fortsat stærk. Klimakrisen fortsætter med at drive behovet for bæredygtige bygge- og renoveringspraksisser, hvilket giver løbende muligheder for arkitekter.

Som tidligere nævnt er det oversøiske marked fortsat sundt og i vækst, hvilket giver yderligere indtægtsmuligheder. Det kommercielle marked viser stabile udsigter, mens den offentlige sektor fortsætter med at underpræstere, og usikkerhed på grund af parlamentsvalget vil sandsynligvis forlænge denne tendens.

 

Indsigt fra panelet

Et panel af erfarne arkitekter var inviteret til webinaret for at fortælle, hvordan det går med deres forretning, og hvilke problemer de forventer vil påvirke arkitektmarkedet fremover. Her er nogle af de vigtigste emner, som panelet fremhævede:

Usikkert økonomisk landskab

Det økonomiske landskab har givet udfordringer for mange tegnestuer i løbet af de sidste ni måneder med usikkerhed og stigende driftsudgifter. Forsinkelser i bureaukratiske processer, især med planlægningsansøgninger, har yderligere forværret disse vanskeligheder. Med det kommende parlamentsvalg i horisonten venter man spændt på udviklingen i anden halvdel af året.

Markedets tilpasningsevne

For små tegnestuer er deres smidighed en styrke i et ustabilt nuværende landskab, da det er lettere at tilpasse arbejdet og kompetencerne til nye, lovende sektorer.

Strategisk fokus: Tegnestuer rådes til at fokusere på deres kernestyrker og udnytte deres erfaring.
Bæredygtighed

Den stigende efterspørgsel efter bæredygtighedsændringer, især i energieffektive strukturer, giver lukrative udsigter for firmaer, der specialiserer sig i bæredygtigt design.

Nye veje til vækst

Udforskning af uudnyttet potentiale i ukonventionelle sektorer som f.eks. transportindustriens lagerpladser, udvikling af infrastruktur og datalagringsfaciliteter i landdistrikterne giver nye muligheder for vækst.

Støtte til mangfoldighed

Det er afgørende at tilpasse praksis til det nuværende landskab og samtidig opretholde mangfoldigheden. Det er vigtigt at støtte fagfolk tidligt i karrieren for at sikre en bæredygtig fremtid for arkitektbranchen.

Konklusion

Konklusionen er, at de nuværende tendenser og fremtidsudsigterne på det britiske arkitekturmarked viser en blanding af udfordringer og muligheder. På trods af økonomisk usikkerhed har arkitekterne vist modstandskraft og tilpasningsevne med en voksende følelse af tillid til branchen. Stabiliseringen af priserne på byggematerialer, det potentielle opsving i omsætningsvæksten og det stigende fokus på bæredygtighed peger alle i retning af en positiv udvikling for britiske arkitekter.

Efterhånden som arkitektursektoren fortsætter med at udvikle sig, vil det være afgørende for britiske arkitekter at udforske oversøiske markeder, omfavne mangfoldighed og udnytte nye vækstmuligheder for at trives i det stadigt skiftende landskab.

Hvis du vil dykke dybere ned i den indsigt, som brancheeksperterne deler, og holde dig orienteret om den seneste udvikling på arkitekturmarkedet, opfordrer vi dig til at udforske de værdifulde ressourcer, som RIBA stiller til rådighed, og engagere dig i de igangværende samtaler, der former arkitekturens fremtid i Storbritannien.

Arbejd smartere, ikke hårdere.

I dagens hurtigt skiftende arkitekturmarked er det afgørende at forstå styrkerne i din tegnestue. Ved at bruge et avanceret analyseværktøj elimineres gætterierne, når det kommer til at maksimere overskuddet. Milient Analytics leverer indsigtsfulde data om dine mest profitable projekter, hvilket gør det muligt at identificere områder med potentiale for forbedringer og strategiske ændringer.

Seneste artikler fra Milient

Trends britiske arkitekturmarked

Økonomisk udvikling og trends i det britiske arkitekturmarked

Læs mere
Reducere tid brugt på interne aktiviteter

Reducer ikke-fakturerbare timer: Skær ned på intern tidsspilde

Læs mere
Forståelse af projektets faser

Forstå de fem faser i et projekt

Læs mere