Fremtiden for britisk arkitektur: Trender og innsikt

Er du nysgjerrig på hva som foregår på arkitekturmarkedene i andre land? I denne artikkelen ser vi nærmere på det britiske arkitekturmarkedet og utforsker de utfordringer og muligheter som arkitekter står overfor. Vi ser også på de strategiske fokusområdene som britiske arkitekter bør ha i tankene for fremtiden.

architects_market_trends

Vekst i arkitektbransjen

La oss først ta en titt på omsetningen i arkitektmarkedet. Som vi kan se av grafen nedenfor, spiller arkitekter en viktig rolle i den britiske økonomien: Arkitektbedriftene i RIBA (the Royal Institute of British Architects) bidrar ikke bare til utviklingen av bedre bygg og lokalsamfunn, men de tilfører også over 3 milliarder pund direkte til Storbritannias økonomi.

Revenue development

Denne grafen er levert av RIBA (ekstern lenke)

Det var en robust veksttrend fra 2015 til 2019. Veksten stoppet imidlertid opp i 2020, etterfulgt av en merkbar nedgang i 2021. Heldigvis har 2022 vist tegn til stabilisering, noe som indikerer et potensielt oppsving i de kommende årene.

 

Økende tillit til byggebransjen

Store hendelser som Brexit, pandemien og krigen i Ukraina har påvirket økonomien de siste årene. Den siste tiden har byggeaktiviteten blitt hemmet av svake økonomiske utsikter, høyere renter og politisk ustabilitet.

Det er imidlertid en økende følelse av tillit, ettersom rentene forventes å synke i andre halvdel av 2024, noe som kan bidra til bedring i privat sektor. Offentlige investeringer kan derimot bli forsinket på grunn av det kommende parlamentsvalget.

 

Stabiliserte priser på byggematerialer gir større sikkerhet

Ifølge RIBA har bygg- og anleggsbransjen opplevd en stabilisering av materialprisene etter pandemien, noe som gir en følelse av sikkerhet for bransjen i tiden fremover. Arkitekter som RIBA har spurt, har merket seg at kundene har vært avventende på grunn av bekymringer for usikre kostnader, men nå som prisene har stabilisert seg, er det grunn til å håpe på økt tillit fra kundene i nær fremtid.

 

Motstandsdyktighet i arkitektmarkedet

Til tross for at arkitektbransjen i Storbritannia har stått overfor betydelige utfordringer, som inflasjon i prosjektkostnader og stigende renter i 2021 og 2022, har den vist bemerkelsesverdig motstandskraft. Arkitektene har navigert gjennom pandemien med smidighet, og tilskriver sin evne til å ri av stormen til det variasjonen i prosjektene de gjennomfører.

Grafen nedenfor viser at mindre kontorer i stor grad er avhengige av inntekter fra private boligprosjekter, noe som gjør dem mer sårbare for svingningene i det private boligmarkedet.

work sectors

Fasene i prosjekter tar lenger tid nå sammenlignet med 2019

Det har blitt et problem at hver av fasene i prosjekter tar lenger tid. For eksempel tok planleggingsfasen 34 % lenger tid i 2022 sammenlignet med 2019.

 

Økende inntekter fra prosjekter i utlandet

Det er interessant å merke seg at britiske arkitektfirmaer i 2023 hadde en betydelig økning i utenlandsinntektene, særlig i Europa. Det kan tyde på at Brexit ikke har ført til et brudd med dette markedet. Betydningen av handel, inkludert arkitektur, er økende etter Brexit, noe som gjør dette til en sektor som er verdt å følge med på.

RIBA Economics Panel inneholder flere interessante funn om dette temaet, og vi anbefaler at du sjekker den ut hvis du er interessert i å vite mer (ekstern lenke).

overseas revenue

 

Arkitektenes holdninger til fremtiden

Den siste RIBA-undersøkelsen blant autoriserte arkitektkontorer ga et innblikk i Future Trends Workload Index. Denne indeksen beregner forskjellen mellom arkitektkontorene som forventer vekst, og de kontorene som forventer nedgang i arbeidsmengden i de kommende tre månedene. En positiv verdi betyr at arkitektene generelt forventer vekst, mens en negativ verdi indikerer en potensiell nedgang.

 

Forventet økning i arbeidsmengden de kommende månedene

RIBAs undersøkelser viser vanligvis at arkitekter er optimistiske for fremtiden. De siste 9-10 månedene har imidlertid vært den lengste perioden med pessimisme i nyere tid. De seneste dataene har imidlertid vist et mer positivt syn på fremtiden, og mange arkitekter forventer nå en økning i arbeidsmengden.

 

RIBA Future Trends Workload Index

workload index 2

 

Samtidig viser undersøkelsen at de mindre kontorene opprettholder et forsiktig syn på fremtiden, noe som i stor grad skyldes at de er svært avhengige av inntekter fra prosjekter innenfor den private boligsektoren, som er kjent for sin volatilitet. Hvis privatboligmarkedet skulle oppleve en oppgang, kan det potensielt øke aktivitetsnivået og forbedre de generelle utsiktene for mindre kontorer.

 

Workload Index - små vs. mellomstore og store arkitektbedrifter

work index large vs small

Årsaker til optimisme blant arkitekter

Det er flere grunner til optimisme i arkitektmarkedet. Aktivitetsnivået er i oppgang, kostnadene i prosjektene er i ferd med å stabilisere seg, og etterspørselen etter bedre boliger og sosial infrastruktur er fortsatt sterk. Klimautfordringene fortsetter å øke behovet for bærekraftige bygg- og oppussingspraksiser, noe som gir arkitekter stadig nye muligheter.

Som tidligere nevnt er det utenlandske markedet fortsatt i vekst, noe som gir ytterligere muligheter for inntekter.

Det kommersielle markedet viser stabile utsikter, mens den offentlige sektoren fortsetter å underprestere, og usikkerheten knyttet til parlamentsvalget vil sannsynligvis forlenge denne trenden.

 

Innsikt fra panelet

Et panel av erfarne arkitekter var invitert til webinaret for å fortelle om hvordan det går med virksomheten deres, og hvilke problemstillinger de forventer vil påvirke arkitektmarkedet i tiden fremover. Her er noen av de viktigste temaene panelet trakk frem:

Usikkert økonomisk landskap

Det økonomiske landskapet har bydd på utfordringer for mange arkitektkontorer de siste ni månedene, med usikkerhet og økende driftskostnader. Forsinkelser i byråkratiske prosesser, spesielt i forbindelse med byggesøknader, har ytterligere forsterket disse problemene. Med det kommende politiske valget i horisonten er det knyttet stor spenning til utviklingen i andre halvår.

Tilpasningsevne i markedet

For små firmaer er deres smidighet en styrke i et ustabilt marked, ettersom det er lettere å tilpasse arbeidet og kompetansen til nye, lovende sektorer.

Strategisk fokus: Det anbefales at virksomhetene fokuserer på sine sterke sider og utnytter sin erfaring.
Bærekraft

Den økende etterspørselen etter bærekraftige ombygginger, særlig innen energieffektive strukturer, gir lukrative muligheter for firmaer som spesialiserer seg på bærekraftig design.

Nye muligheter for vekst

Utforsking av uutnyttet potensial i ukonvensjonelle sektorer som transportindustriens lagringssteder, infrastrukturutvikling og datalagringsanlegg på mindre sentrale områder gir nye muligheter for vekst.

Støtte mangfoldet

Det er avgjørende å tilpasse praksisen til dagens landskap og samtidig opprettholde mangfoldet. Det er viktig å støtte fagfolk som er tidlig i karrieren, for å sikre en bærekraftig fremtid for arkitekturbransjen.

Konklusjon

Konklusjonen er at dagens trender og fremtidsutsikter i det britiske arkitekturmarkedet viser en blanding av utfordringer og muligheter. Til tross for økonomisk usikkerhet har arkitektene vist seg motstandsdyktige og tilpasningsdyktige, med en økende følelse av tillit til bransjen. Stabiliseringen av prisene på byggematerialer, den potensielle omsetningsveksten og det økende fokuset på bærekraft peker alle i retning av en positiv utvikling for britiske arkitekter.

Etter hvert som bransjen fortsetter å utvikle seg, vil det å utforske utenlandske markeder, omfavne mangfold og utnytte nye vekstmuligheter være avgjørende for at arkitektene skal trives i det stadig skiftende landskapet. Hvis du vil fordype deg i innsikten som deles av bransjeeksperter og holde deg oppdatert om den siste utviklingen i det britiske arkitekturmarkedet, oppfordrer vi deg til å utforske mer av innhodlet hos RIBA.

Jobb smartere, ikke hardere.

I dagens stadig skiftende arkitekturmarked er det avgjørende å forstå hvor din virksomhet har sine styrker. Ved å bruke et avansert analyseverktøy trenger du ikke å gjette hvilke prosjekter som er mest lønnsomme. Med Milient Analytics får du innsiktsfulle data om dine mest lønnsomme prosjekter, slik at du kan identifisere forbedringsområder og strategiske endringer.

De siste artiklene fra Milient

Trender i det britiske arkitekturmarkedet

Fremtiden for britisk arkitektur: Trender og innsikt

Les mer
Reduser tiden som brukes på interne aktiviteter

Kutt ned på interne timer: Strategier for prosjektdrevne bedrifter

Les mer
Milient forsterker tjenestilbudet med oppkjøp av Flo10 i Storbritannia

Softwareselskapet Milient forsterker tjenestetilbudet med oppkjøp av Flo10 i Storbritannia

Les mer