Projektledning vs projektstyrning - här är skillnaden

Projektledning och projektstyrning är två begrepp som låter väldigt lika. Och det är de också – för båda handlar om att genomföra ett lyckad projekt. Men vad skiljer dem åt?

I den här artikeln kommer vi att förklara för dig skillnaden mellan projektstyrning och projektledning.

Vad är definitionen av projektstyrning?

Projektstyrning handlar om de metodologiska processerna i projekt. Det handlar om tekniker som ger teamet kontroll genom projektets olika faser.

Med bra projektstyrning har du kontroll över arbetsuppgifterna i projektet, och samordnar alla delar. I projektstyrning ingår bl.a. att sätta mål och milstolpar, planera resurser och göra riskbedömningar.

Psst! Ladda ner guiden 9 steg till ett lyckat projekt för att få bra tips för bättre projektledning.

Vad är definitionen av projektledning?

Att följa upp människorna i projektet är helt centralt för projektledning. Projektledning handlar om att leda deltagarna i ett projekt genom de olika projektfaserna, och syftar till att uppnå de mål som satts upp inom deadlines.

Bra projektledning handlar om att engagera, motivera, säkerställa en god kommunikation och att underlätta ett gott samarbete.

 

Prosjektstyring-prosjektledelse-blogg-2

Så vad är skillnaden mellan projektledning och projektstyrning?

Kortfattat kan vi säga att projektledning är att leda ett team genom faserna i ett projekt för att uppnå ett gemensamt mål – och projektstyrning är att ha kontroll över processerna i ett projekt och samordna uppgifterna inom givna gränser.

Inom projektstyrning har du kontroll över alla processer i projektet, och ser till att allt går smidigt inom en specifik tidsram och budget.

Läs mer om hur HUS Arkitekter lägger mindre tid på projektledning med Moment. 

 

Ett bra projektsystem utgör grunden för en god projektledning

Att underlätta ett effektivt projektarbete är vad vi brinner för på Moment. Vi vill att alla som jobbar projektbaserat ska få en enklare vardag, och lägga minimal tid på administrativa uppgifter. Därför har vi skapat ett projektledningsverktyg som samlar alla operativa uppgifter i projekten i ett och samma system.

Det säkerställer bra projektledning – och bra projektstyrning Läs mer om funktionerna i Milient  

Förbättra flödet för dina projekt

Vill du veta hur arkitekter, ingenjörer och konsulter använder Milient för att arbeta smartare med sina projekt? Boka ett samtal med oss så visar vi dig!

Senaste artiklar

Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Läs mer
Minska tid på interna aktiviteter

Minska mängden interntid: Strategier för projektdrivna företag

Läs mer
Milient stärker projektutbudet med förvärvet av Flo10 i Storbritannien

Milient Software utökar sin produktportfölj genom förvärvet av brittiska Flo10

Läs mer