Prosjektstyring vs prosjektledelse: Her er forskjellen

Prosjektstyring og prosjektledelse er to begrep som høres veldig like ut. Og det er de også – for begge deler handler om å gjennomføre et vellykket prosjekt. Men hva skiller dem fra hverandre?

I denne artikkelen skal vi forklare deg forskjellen på prosjektstyring og prosjektledelse.

Hva er definisjonen på prosjektstyring?

Prosjektstyring handler om de metodiske prosessene i prosjekter. Det innebærer teknikker som gir teamet kontroll gjennom de ulike fasene i prosjektet.. 

Med god prosjektstyring har du kontroll på oppgavene i prosjektet, og koordinerer alle delene. Prosjektstyring handler bl.a. om å sette mål og milepæler, planlegge ressurser og gjøre risikovurderinger.

Psst! Last ned guiden 9 steg til en vellykket gjennomføring av prosjekt for å få gode tips til bedre prosjektstyring.

Hva er definisjonen på prosjektledelse

Å følge opp menneskene i prosjektet er helt sentralt i prosjektledelse. Prosjektledelse dreier seg om å lede deltakerne i et prosjekt gjennom de ulike prosjektfasene, og har som hensikt å nå de målene som er satt innen tidsfristene. 

God prosjektledelse handler om å engasjere, motivere, sikre god kommunikasjon og legge til rette for godt samarbeid.

 

Prosjektstyring-prosjektledelse-blogg-2

Så, hva er forskjellen mellom prosjektstyring og prosjektledelse? 

Kort oppsummert kan vi si at prosjektledelse er å lede et team gjennom fasene av et prosjekt for å oppnå et felles mål – og prosjektstyring er å ha kontroll på prosessene i et prosjekt og koordinere oppgavene innenfor gitte rammer. 

I prosjektstyring har man kontroll på alle prosessene i prosjektet, og sikrer at alt går riktig for seg innenfor en bestemt tidsramme og budsjett. 

Les mer om hvordan HUS Arkitekter bruker mindre tid på prosjektstyring med Milient

 

Et godt prosjektsystem danner grunnlaget for god prosjektstyring

Å legge til rette for effektivt prosjektarbeid er det vi brenner for i Milient. Vi vil at alle som jobber prosjektbasert skal ha en enklere hverdag, og bruke minimalt med tid på administrative oppgaver. Derfor har vi laget et prosjektstyringsverktøy som samler alle de operasjonelle oppgavene i prosjektene i ett og samme system.

Det sikrer god prosjektstyring – og god prosjektledelse.  Les mer om funksjonene i Moment  

 

Få bedre flyt i prosjektene dine du også!

Vil du se hvordan arkitekter, ingeniører og konsulenter får en bedre hverdag med kontroll på prosjektene sine? Vi viser deg gjerne hvordan Milient kan funke for ditt selskap. Book en prat med oss!

Les flere artikler

Trender i det britiske arkitekturmarkedet

Fremtiden for britisk arkitektur: Trender og innsikt

Les mer
Reduser tiden som brukes på interne aktiviteter

Kutt ned på interne timer: Strategier for prosjektdrevne bedrifter

Les mer
Milient forsterker tjenestilbudet med oppkjøp av Flo10 i Storbritannia

Softwareselskapet Milient forsterker tjenestetilbudet med oppkjøp av Flo10 i Storbritannia

Les mer