2024:s trender på arkitektmarknaden: Insikter från Storbritanien

Funderar du på vad som händer på arkitektmarknaden i andra länder? I augusti deltog vi på Milient på Royal Institute of British Architects (RIBA) Economic Panel, för att få en inblick i situationen för arkitekter i Storbritannien. Panelen diskuterade den ekonomiska utvecklingen i Storbritannien, hur den påverkar arkitektbranschen och hur brittiska arkitekter anpassar sig för att klara branschens nya utmaningar.

Mycket spännande information presenterades och det är intressant att at se att de flesta trenderna även gäller arkitektbranschen här i Sverige. I denna artikel vill vi dela med oss av de viktigaste punkterna vi fick med oss från panelen. 

Förutspå blygsam tillväx i arkitektursektorn

Framtidsutsikterna som RIBA presenterade för arkitekturbranschen ger ingen anledning att jubla. Även om det finns hopp om en gradvis återhämtning under de kommande åren är det osannolikt att denna förbättring kommer kunna kompensera branschen fullt ut för de förlusteter som varit under de senaste tre utmanande åren.

Efter pandemin upplevde arkitekt- och byggbranschen en betydande nedgång och det har gått långsamt att ta igen tappet.  Arkitekterna har brottats med ekonomiska hinder så som skyhöga byggkostnader, höga energikostnader och brist på arbetskraft och material. Dessutom har den utbredda inflationen i den brittiska ekonomin kastat en skygga över näringslivet i allmänhet.

Även om inkomsterna har börjat peka uppåt igen är det osannolikt att arkitektbyråernas intäkter kommer att överstiga den topp som nåddes före pandemin. Bank of England förutspår att Storbritannien tvåårig lågkonjunktur, där den brittiska ekonomin inte förväntas uppleva tillväxt förrän i slutet av 2024 eller tidlig 2025.

Architect market chartered practice revenue

Källa: RIBA

Stabilitet i ett osäkert näringsliv

Enligt RIBA:s benchmarking-rapport för arkitektbranschen går den ekonomiska utvecklingen långsamt. Intäkterna har bara ökat med en procent och vinsterna har planat ut. Stabiliteten är dock inte så dålig, med tanke på det krävande klimatet som förnärvarande präglar Storbritanniens näringsliv.

Det finns också de som ser optimistiskt på branschen, där de mest positiva lyfter fram brittiska arkitekters förmåga att anpassa sig och diversifiera för att möta marknadens förändrade krav. Denna anpassningsförmåga ger en viss grad av optimism för arkitektursektorns framtida tillväxt.

Brittiska arkitekter är pessimistiska till arbetsmängden framöver

I RIBA-undersökningen kommer de fram till att majoriteten av arkitektbyråer inte förväntar sig någon betydande arbetsmängd framöver.  Speciellt mindre firmor som uttrycker ökad pessimism för de kommande åren, medan större företag är något mer optimistiska. Det är viktigt att notera att de större företagen utgör merparten av den brittiska arkitektmarknaden.

Workload index small vs med lar

 

Nyckeln till framgång i föränderliga tider

Så, vad krävs för en arkitektbyrå ska lyckas på en marknad i ständig utveckling? RIBA lyfter fram tre viktiga faktorer för brittiska arkitekter:

1. Certifieringar och standarder:

I dagens arkitekturindustri är certifieringar och standarder väsentliga. Enligt arkitekter är det tydligt att kunderna lägger vikt vid sitt engagemang för att sätta standarder. Vissa kunder kräver uttryckligen vissa certifieringar, medan andra i allt högre grad anser att certifieringar är en kritisk faktor vid val av arkitekt. Att säkerställa att ditt företag har dessa standarder kan därför vara ett viktigt steg för att säkra projekt och kundernas förtroende.

2. Anpassning till hållbarhet:

Hållbarhet har förvandlats från ett hänsynstagande i periferin till att bli ett centralt fokus i arkitektoniska projekt. Beställare vill aktivt att arkitekter ska ha kompetens inom hållbarhet. För att hålla jämna steg med utvecklingen i branschen måste arkitekter utrusta sig med kunskap om hållbarhet och möjliggöra att kommunicera fördelarna med hållbarhet till potentiella kunder.

3. Det holistiska förhållningssättet:

Slutligen är det viktigt att nämna att arkitekter bör anamma ett helhetsperspektiv och erkänna den kraftfulla påverkan som utvecklingen har på lokalsamhället och miljön. Genom detta tillvägagångssätt får arkitekter en bra utgångspunkt för att skapa design som ligger i linje med samhällets värderingar och ambitioner.

Slutsats

Den brittiska arkitekturbranschen genomgår betydande förändringar och arkitektbyråers framgång beror på förmågan att anpassa sig till nya kompetenskrav, anamma standarder och främja hållbarhet. Genom att följa dessa principer kan arkitekter inte bara navigera genom nya tider, utan också leda vägen för att forma en bättre framtid för byggnader och miljö.

Ett system för arkitekter – skapat av arkitekter

Tänk om du kunde få ett projektsystem som var perfekt designat för arkitekters arbetsflöde? Just denna tanke var början på Milient. Resultatet är ett komplett system för projektledning som är skräddarsytt efter arkitekters unika behov och arbetssätt. Boka ett möte med oss ​​idag, så visar vi hur det fungerar!

Senaste artiklar

Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Läs mer
Minska tid på interna aktiviteter

Minska mängden interntid: Strategier för projektdrivna företag

Läs mer
Milient stärker projektutbudet med förvärvet av Flo10 i Storbritannien

Milient Software utökar sin produktportfölj genom förvärvet av brittiska Flo10

Läs mer