2024-trender i arkitektmarkedet: Innsikt fra Storbritannia

Lurer du på hva som skjer på arkitektmarkedene i andre land? I august deltok vi fra Milient på Royal Institute of British Architects (RIBA) sitt Economic Panel, for å få innsikt i situasjonen for arkitekter i Storbritannia. Panelet diskuterte den økonomiske utviklingen i Storbritannia, hvordan den påvirker arkitektbransjen, og hvordan britiske arkitekter tilpasser seg for å takle de nye utfordringene i bransjen.

Vi ble presentert for mye spennende informasjon, og det er interessant å se at de fleste trendene også gjelder for arkitektbransjen her i Norge. I denne artikkelen vil vi dele de viktigste poengene vi fikk fra panelet.

Spår beskjeden vekst i arkitektursektoren

Framtidsutsiktene som RIBA presenterte for arkitekturbransjen gir ingen grunn til jubel. Selv om det er håp om gradvis bedring i årene som kommer, er det lite sannsynlig at denne bedringen vil kunne kompensere fullt ut for tapene som har blitt påført bransjen de siste tre utfordrende årene.

Etter pandemien opplevde arkitektur- og byggebransjen en betydelig nedgang, og det har gått tregt å ta igjen det tapte. Arkitektene har slitt med økonomiske hindringer som skyhøye byggekostnader, kraftige energiutgifter og mangel på arbeidskraft og materialer. I tillegg har den utbredte inflasjonen i den britiske økonomien kastet en skygge over næringslivet generelt.

Selv om inntektene har begynt å peke oppover igjen er det lite trolig at inntektene hos arkitektfirmaene vil overgå toppen som ble nådd pre-pandemi. Bank of England spår at Storbritannia vil gå inn i en toårs resesjon, der den britiske økonomien ikke forventes å oppleve vekst før sent i 2024 eller tidlig i 2025.

Architect market chartered practice revenue

Kilde: RIBA

Stabilitet i et vanskelig næringsliv

I følge RIBAs benchmarking-rapport for arkitekturbransjen er den økonomiske fremgangen langsom. Inntektene har økt med kun én prosent, og fortjenesten har flatet ut. Stabilitet er likevel ikke så ille, tatt i betraktning det krevende næringsklimaet som for tiden preger Storbritannia.

Det finnes også optimistiske syn på bransjen, der de mest positive trekker frem evnen britiske arkitekter har å tilpasse seg og diversifisere for å møte de skiftende kravene i markedet. Denne tilpasningsdyktigheten gir en viss grad av optimisme for den fremtidige veksten i arkitektursektoren.

Britiske arkitekter er pessimistiske til arbeidsmengde fremover

I RIBA-undersøkelsen kommer det frem at flertallet av arkitektfirmaer ikke forventer betydelig vekst i arbeidsmengde fremover. Det er spesielt mindre firma som uttrykker økt pessimisme om årene fremover, mens større firma derimot er litt mer optimistiske. Det er viktig å merke seg at de større firmaene utgjør brorparten i det britiske arkitektmarkedet.

Workload index small vs med lar

 

Nøkler til suksess i skiftende tider

Så, hva må til for at et arkitektfirma skal lykkes i et marked i stadig utvikling? RIBA trekker frem tre viktige faktorer for britiske arkitekter:

1. Sertifiseringer og standarder:

I dagens arkitektbransje er sertifiseringer og standarder avgjørende. Ifølge arkitekter er det tydelig at kundene legger vekt på at de forplikter seg til fastsatte standarder. Noen kunder krever eksplisitt visse sertifiseringer, mens andre i økende grad anser sertifiseringer som en kritisk faktor ved valg av arkitekt. Derfor kan det å sikre at firmaet ditt har disse standardene være et sentralt skritt for å sikre prosjekter og tillit hos kundene.

2. Tilpasning til bærekraft:

Bærekraft har forvandlet seg fra et perifert hensyn til å bli et sentralt fokus i arkitekturprosjekter. Oppdragsgivere ønsker aktivt at arkitekter skal besitte ekspertise på bærekraft. For å holde tritt med utviklingen i bransjen må arkitekter utstyre seg med kunnskap om bærekraft, og gjøre seg i stand til å kommunisere fordelene med bærekraft til potensielle kunder.

3. Den helhetlige tilnærmingen:

Til slutt er det viktig å nevne at arkitekter bør omfavne et helhetlig perspektiv, og anerkjenne den kraftige innvirkningen som utbygging har på lokalsamfunn og miljø. Ved å ha denne tilnærmingen vil arkitekter ha et godt utgangspunkt for å lage design som er i tråd med verdiene og ambisjonene til samfunnet for øvrig.

Konklusjon

Den britiske arkitektbransjen gjennomgår betydelige endringer, og arkitektfirmaers suksess avhenger av evnen til å tilpasse seg nye krav til ferdigheter, omfavne standarder og fremme bærekraft. Ved å følge disse prinsippene kan arkitekter ikke bare navigere seg gjennom nye tider, men også lede an i å forme en bedre fremtid for bygg og miljø.

Et system for arkitekter – skapt av arkitekter

Hva om du kunne få et prosjektsystem som var perfekt utformet for arbeidsflyten til arkitekter? Nettopp denne tanken var selve starten på Milient. Resultatet er et komplett system for prosjektledelse som er skreddersydd for arkitekters unike behov og arbeidsstil. Book et møte med oss i dag, så viser vi deg hvordan det fungerer!

Våre seneste artikler

Milient forsterker tjenestilbudet med oppkjøp av Flo10 i Storbritannia

Softwareselskapet Milient forsterker tjenestetilbudet med oppkjøp av Flo10 i Storbritannia

Les mer
Faktureringsgrad hvordan måle

4 konkrete metoder for å måle faktureringsgrad

Les mer
Mobilapp for timeregistrering - timeføring på mobilen

Ønsker du deg enklere timeføring? Denne mobilappen er en game-changer

Les mer