Ressursstyring

Full oversikt over kapasiteten i bedriften

Med et godt verktøy for ressursstyring får du kapasitetsoversikt, og sikrer at riktig kompetanse brukes på rett sted.

Smart verktøy for ressursstyring

Hvor god er du på å planlegge tid for dine medarbeidere i prosjektene?

Et effektivt verktøy for ressursstyring er essensielt når du skal planlegge nye prosjekter. Hvor mange timer kan dere bruke på prosjektet, og hvilke uker og faser skal ressursene fordeles på? Dette kan du jobbe smartere med i Milients verktøy for ressursplanlegging.

 • Få oversikt over ressursene filtrert på kompetanse, kompetansenivå og lokasjon
 • Smart beregning av timebruk i prosjektene
 • Oversikt over kapasiteten i bedriften
 • Reduser dobbeltarbeid og lediggang
 • Se hvem som jobber på hvilke prosjekter
 • Full kontroll på ferie, overtid, avspasering og fravær
Milient_flowb_Orange_750
resurser_moment

Filtrér ressursoversikten på kompetanse, kompetansenivå og lokasjon

Du kan enkelt se hvilke kompetanser som er ledige, og planlegge frem i tid. Du kan også gå enda dypere i planleggingen og planlegge på det du vil: F.eks. kompetansenivå, lokasjon eller ansiennitet .

Lag dine egne tags for å få oversikt over kapasiteten i en medarbeidergruppe – f.eks. IT-ingeniører, UX-designere, landskapsarkitekter eller junior-konsulenter.

Sammenlign estimatene med faktisk ressursbruk

Etter hvert som prosjektet utvikler seg, kan teamet se oppdatert informasjon om registrerte timer sammenlignet med det som er planlagt. Ressursledelse øker bevisstheten om budsjett og gir et sikkerhetsnett for prosjektlederen.

Kompetanseoversikt på tvers av virksomheten

I Milients ressursplanleggingsverktøy får du kompetanseoversikt på tvers av virksomheten. Du kan filtrere ressursene ut fra behovene du har når du skal planlegge.
Milient_Illustration-2_Peach_750

Vil du se hvordan ressursplanlegging i Milient funker i praksis? Vi viser deg gjerne!

borge_overland_snohetta-square

”Milient har klart det som andre mener er umulig.”

Da Snøhetta letter etter nytt prosjektstyringsverktøy var det enkelt å velge Milient.

Børge Øverland
CFO | Snøhetta

Milient_Illustration 3_Rgb_Grey_1200x1200

Gjør ressursplanleggning enkelt

 • Få oversikt over ressursene filtrert på kompetanse, kompetansenivå og lokasjon
 • Smart beregning av timebruk i prosjektene
 • Oversikt over kapasiteten i bedriften
 • Reduser dobbeltarbeid og lediggang
 • Se hvem som jobber på hvilke prosjekter
 • Full kontroll på ferie, overtid, avspasering og fravær

Milients mange funksjoner

Jobber du med prosjekter, timer og ressurser? Da har du kanskje også kjent på følelsen av å ikke ha full kontroll i samme system. I Milient kan du samle alle funksjoner på et sted.
project_management

Projektledelse

Skreddersy Milient til å passe akkurat dine prosjekter. Du får full kontroll og oversikt med all informasjon på ett sted.
resorce_planning

Ressursplanlegging

Hvilke konsulenter er ledig for oppdrag, og har du riktig kompetanse på rett plass? Med ressursplanlegging får du full kapasitetsoversikt.
quality_assurance

Kvalitetssikring

Gjør kvalitetssikring til en naturlig del av arbeidet med avvikshåndtering og sjekklister tett integrert i prosjektene.
timekeeping

Timeregistrering

Fleksibel timeføring tilpasset aktivitetene og prosjektene dere jobber i. Du får full oversikt over timebruk – selvfølgelig med automatisk utregning av mertidssaldo
invoice

Fakturering

Timeføringene overføres enkelt til fakturering. Du ser alltid hvor mye du har fakturert og hva som gjenstår i budsjettene dine. 
travel_expense

Reiser & utlegg

Reist i jobben og hatt utlegg? Medarbeiderne dine kan enkelt registreres reiseregninger i Milient. Ta bilder med mobilen og last opp til egen innboks.
task_management

Oppgavestyring

Med detaljerte leveranser trenger du gode verktøy for å håndtere oppgaver. Milients oppgavetavle gjør det til en lek.
offer

Tilbud

Ferdige maler gjør at du effektivt kan lage tilbud. Når kunden har akseptert kan du opprette prosjektet med et par tastetrykk.
holiday_absence

Ferie og fravær

Milient hjelper deg holde styr på all ferie og fravær hos medarbeiderne. Hver ansatt kan enkelt legge inn sine fravær, som gjør det enklere å planlegge kapasiteten frem i tid. 

Bruk mindre tid på administrasjon, og får mer tid til alt annet.