Kvalitetssikring

Gjør kvalitetsarbeidet til en naturlig del av hverdagen

I Milient kan du knytte prosjektarbeidet sømløst sammen med avvikshåndtering, rutiner, sjekklister og risikovurdering.

Sikre høy kvalitet i prosjektene

I Milient får du verktøy for å støtte opp rundt kvalitetsarbeidet i organisasjonen. Disse verktøyene er tett integrerte i timeføringsflyten, og er klare til bruk når du trenger dem.

På den måten blir kvalitetssikring til en naturlig del av arbeidet.

Milient_management_Light-blue_750
Milient_flow_green_750

Kontinuerlig forbedring

Milients verktøy for kvalitetssikring baserer seg på prinsipper fra ISO 9001-standarden, og hver enkelt registrering kan knyttes til et prosjekt, aktivitet, oppgave eller sjekkliste. Vi ønsker å støtte prinsippet om “kontinuerlig forbedring” blant våre kunder.

Ved systematisk arbeid og fokus på kvalitetssikring, vil man på sikt oppnå bedre innsikt i egne data og prosesser, som igjen vil bidra til bedre beslutningsgrunnlag.

Funksjonalitet i kvalitetssystemet

Milient tilbyr blant annet funksjonalitet for

  • avviksregistrering og avvikshåndtering
  • sjekklister
  • identifisering av krav, risikovurdering, rutiner, måldefinisjon og evalueringer
Milient_Illustration-2_Peach_750

Vil du se hvordan andre i din bransje bruker kvalitetsmodulen i Milient? Vi viser deg gjerne!

linda sunde
”Én ting er å prate om at vi har en prosess med kontinuerlig læring, noe helt annet er å praktisere det. For å gjøre det, må vi ha et godt verktøy. Her er Milient gull verdt.”

Linda Sunde
Kontorsjef | Aider Regnskapshus

Milient_Illustration 1_Rgb_Grey_1200x1200

Milient gir økt bruk av kvalitetssystemet

Det er enklere å utføre nødvendig kvalitetssikringsarbeid når du kan gjøre det i samme system som de andre operasjonelle aktivitetene.

Vi ser ofte at bruken av kvalitetssystemet øker fordi medarbeiderne blir involvert og engasjert. Kvalitetssystemet gir bedre transparens og oversikt i organisasjonen, og det gir et bedre utgangspunkt for kontinuerlig læring. 

Milients mange funksjoner

Jobber du med prosjekter, timer og ressurser? Da har du kanskje også kjent på følelsen av å ikke ha full kontroll i samme system. I Milient kan du samle alle funksjoner på et sted.
project_management

Projektledelse

Skreddersy Milient til å passe akkurat dine prosjekter. Du får full kontroll og oversikt med all informasjon på ett sted.
resorce_planning

Ressursplanlegging

Hvilke konsulenter er ledig for oppdrag, og har du riktig kompetanse på rett plass? Med ressursplanlegging får du full kapasitetsoversikt.
quality_assurance

Kvalitetssikring

Gjør kvalitetssikring til en naturlig del av arbeidet med avvikshåndtering og sjekklister tett integrert i prosjektene.
timekeeping

Timeregistrering

Fleksibel timeføring tilpasset aktivitetene og prosjektene dere jobber i. Du får full oversikt over timebruk – selvfølgelig med automatisk utregning av mertidssaldo
invoice

Fakturering

Timeføringene overføres enkelt til fakturering. Du ser alltid hvor mye du har fakturert og hva som gjenstår i budsjettene dine. 
travel_expense

Reiser & utlegg

Reist i jobben og hatt utlegg? Medarbeiderne dine kan enkelt registreres reiseregninger i Milient. Ta bilder med mobilen og last opp til egen innboks.
task_management

Oppgavestyring

Med detaljerte leveranser trenger du gode verktøy for å håndtere oppgaver. Milients oppgavetavle gjør det til en lek.
offer

Tilbud

Ferdige maler gjør at du effektivt kan lage tilbud. Når kunden har akseptert kan du opprette prosjektet med et par tastetrykk.
holiday_absence

Ferie og fravær

Milient hjelper deg holde styr på all ferie og fravær hos medarbeiderne. Hver ansatt kan enkelt legge inn sine fravær, som gjør det enklere å planlegge kapasiteten frem i tid. 

Bruk mindre tid på administrasjon, og får mer tid til alt annet.