Prismodell i projekt: Ska man välja fast pris eller timpris?

Hur medveten är du i valet av prismodell i projekt? Om du väljer ett fast pris eller ett timpris på projektet har faktiskt en effekt på lönsamheten. Det är därför viktigt att fundera noga över vilken prismodell du väljer.

I detta blogginlägg kommer vi att förklara mer i detalj hur valet av prismodell påverkar ditt sätt att arbeta, och hur det påverkar lönsamheten i projekten.

Fastprismodell: Fokus ligger på resultatet

I flera branscher blir det allt vanligare att arbeta efter ett fast pris och det finns goda skäl för det. Ett fast pris på projekt påverkar medvetenheten om hur ni arbetar, både i teamet och med kunden.  Med fastpris får ni fokusera på resultatet av projektet, och själv bestämma hur ni använder era timmar för att nå dit.

Ett fast pris ger auktoritet

Med ett grundpris (fast pris) har du och ditt team har ansvar och befogenhet att vidta de åtgärder ni behöver för att genomföra projektet så effektivt som möjligt.

Om du behöver göra effektiviseringsåtgärder i företaget, såsom systembyten eller utbildning av anställda, kan du lägga tid på detta utan att kunden oroar sig för hur timmarna inte går åt till det egentliga produktionsarbetet i projektet.

Vill du lära dig hur du kan förbättra lönsamheten i dina projekt? Ladda ner vår guide med Tips för att förbättra projektlönsamhet.

Timprissättning ökar risken för diskussioner om arbetet

Om priset på projektet baseras på timförbrukningen ökar risken att hamna i diskussioner med kunden om hur du arbetar. Även om effektiviseringsåtgärder i företaget gynnar alla kunder (eftersom det gör att man jobbar smartare och använder färre timmar) så vill kunderna sällan betala för de timmar som läggs på detta. Med andra ord: Kunden vill gärna dra nytta av effekten av åtgärderna, men inte betala för det själv.

Kunderna vill inte bli fakturerade för effektiviseringsåtgärder

Oenighet om hur du spenderar tiden påverkar kundens förväntningar på projektet, och diskussionerna kan leda till missnöje. Det är tidskrävande att sitta i diskussioner med kunden om man lagt ner för mycket tid på en uppgift, eller om de kan faktureras för timmar som lagts ner på kompetensutveckling

Sådana diskussioner kommer också att belasta dina anställda om de måste lägga tid på att få kunden att acceptera det arbete de planerar att göra.

Analysera lönsamheten för dina olika prismodeller

Undrar du vilken prismodell som är mest lönsam i dina projekt? Vi har utvecklat Milient Analytics, ett kraftfullt analysverktyg som ger dig möjlighet att hitta själva data om detta. Du kan läsa mer om Milient Analytics här, och boka ett möte med oss om du vill veta mer om verktyget.

Kom igång med Milient du med!

Ta kontroll över dina projekt och resurser med ett komplett operativt verktyg. Projektledning, tidshantering, resursplanering och fakturering, allt i ett system.

Senaste artiklar

Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Framtiden för brittisk arkitektur: Trender och insikter

Läs mer
Minska tid på interna aktiviteter

Minska mängden interntid: Strategier för projektdrivna företag

Läs mer
Milient stärker projektutbudet med förvärvet av Flo10 i Storbritannien

Milient Software utökar sin produktportfölj genom förvärvet av brittiska Flo10

Läs mer