Prismodell prosjekt: Bør du velge fastpris eller medgått tid?

Hvor bevisst er du i valget av prismodell i prosjektene? Om dere har fastpris eller timepris i prosjektet har faktisk en effekt på lønnsomheten. Derfor er det viktig å tenke nøye gjennom hvilken prismodell dere skal velge. 

I dette blogginnlegget skal vi forklare nærmere hvordan valget av prismodell påvirker måten dere jobber på, og hvordan det har innvirkning på lønnsomheten i prosjektene.

Fastprismodell: Resultatet er i fokus

I flere bransjer blir det stadig mer vanlig å jobbe etter fastpris, og det er det gode grunner til. Faste priser for prosjekter påvirker bevisstheten om hvordan man jobber, både internt og hos kunden. Ved fastpris er det resultatet i prosjektet som er fokus, og dere bestemmer selv hvordan dere bruker timene deres for å komme dit. 

Fastpris gir myndighet

Ved basispris (fastpris) har du og teamet ditt ansvar og myndighet til å gjøre de grepene dere trenger for å gjennomføre prosjektet mest mulig effektivt.

Om dere trenger å gjøre effektiviseringstiltak i bedriften, som f.eks. systemendringer eller opplæring av ansatte, kan dere bruke tid på dette uten at kunden legger seg borti at timene ikke har gått til direkte produksjon i prosjektet. 

Vil du lære om hvordan du kan forbedre lønnsomheten i prosjektene dine? Last ned vår guide medGode råd til bedre prosjektlønnsomhet.

Time for time-modellen: Øker risikoen for diskusjoner rundt arbeidet

Om prisen på prosjektet er basert på timeforbruk øker risikoen for å havne i prinsipp-diskusjoner med kunden om hvordan dere legger opp arbeidet.

Uenighet om timebruk er et brudd i forventningene kunden har til prosjektet, og diskusjonene kan føre til misnøye. Det er tidkrevende å sitte i diskusjoner om hvorvidt dere har brukt for lang tid på en oppgave, eller om de kan faktureres for timer brukt på kompetanseheving.  

Kunder ønsker ikke å faktureres for effektiviseringstiltak

Selv om effektiviseringstiltak i bedriften kommer alle kunder til gode (ved at dere jobber smartere og bruker færre timer), er det sjelden kunden ønsker å betale for timene som brukes på dette. Med andre ord: Kunden vil gjerne nyte godt av effekten av tiltakene, men ikke betale for det selv.  

I tillegg sliter slike diskusjoner på medarbeidere dine, dersom de må bruke tid på at kunden skal akseptere arbeidet de planlegger å gjøre.

Analyser lønnsomheten i de ulike prismodellene dine

Lurer du på hvilken prismodell som er mest lønnsom i dine prosjekter? I Moment har vi utviklet Moment Analytics, et kraftig analyseverktøy som gir deg muligheten til å finne de faktiske tallene på dette. Du kan lese mer om Moment Analytics her, og book et møte med oss hvis du ønsker en demo og prøvebruker av verktøyet.

Kom i gang med Milient du også!

Ta kontroll over dine prosjekt og ressurser med ett komplett operativt verktøy. Prosjektledelse, timehåndtering, ressursplanlegging og fakturering, alt i ett system.

Flere artikler

Trender i det britiske arkitekturmarkedet

Fremtiden for britisk arkitektur: Trender og innsikt

Les mer
Reduser tiden som brukes på interne aktiviteter

Kutt ned på interne timer: Strategier for prosjektdrevne bedrifter

Les mer
Milient forsterker tjenestilbudet med oppkjøp av Flo10 i Storbritannia

Softwareselskapet Milient forsterker tjenestetilbudet med oppkjøp av Flo10 i Storbritannia

Les mer