Sjekklister i prosjekter: De nyttigste funksjonene

Hent inspirasjon fra Moment-brukere

Drar du nytte av alle fordelene sjekklister kan tilby i prosjektene? Ved å bruke sjekklister på en smart måte, kan du sikre nøyaktighet og punktlighet i alle prosjekter. Vi har spurt et knippe av kundene våre, som er ivrige brukere av sjekklister, for å høre om deres beste praksis.

La deg inspirere av deres metoder for å jobbe mer effektivt med sjekklister i din egne prosjekter, og se et eksempel nederst på hvordan en sjekkliste ser ut.

flow-illustration_800

Sjekklister i ulike faser av prosjektene

Sjekklister i Moment er svært nyttige å bruke som huskelister for å sikre at alle oppgaver blir utført, og videre som dokumentasjon de utførte oppgavene.

Gjennom de ulike prosjektfasene brukes sjekklister til ulike formål. Her er noen eksempler kundene våre nevner:

  • Ved overlevering fra skisse til forprosjekt.
  • For å kvalitetssikre søknadsunderlag.
  • Ved utsendelse av arbeidstegninger.
  • Ved prosjektavslutning for å gjennomføre en kontroll.

Sjekklister i søknadsprosessen

Sjekklistenes viktighet varierer gjennom prosjektfasene, og en av kundene vi spurte påpekte at sjekklistene er ekstra viktige før innsending av søknader.

 

Sjekklister i tegneprosessen

En av kundene vi snakket med nevner også at sjekklister er en aktiv del av tegneprosessene. De justerer tegningene parallelt med sjekklisten, og bruker kommentarfeltet aktivt. Når en oppgave er ferdig, fyller de inn hvem som skal ta sidemannskontrollen, og der legger kollegaen til sine kommentarer med initialer.

 

Sjekklistene er designet for å eliminere feil

Når det kommer nye regler og ny kunnskap implementeres det raskt inn i sjekklistene, forteller kundene. Dette er svært nyttig, for da sikrer man at alle i prosjektet jobber etter oppdaterte regler. Endringer i kommunekrav er typisk noe som legges inn i sjekklistene fortløpende. 

Det ligger i sjekklistenes natur å bidra til å redusere feil, understreket en av kundene vi spurte.

 

Viktigheten av sidemannskontroll 

Alle kundene vi snakket med mener at sjekklister er nyttige i de fleste typer prosjekter, og nevnte blant annet alle prosjekter innenfor prosjektering, regulering og byggesak.

Viktigheten av sidemannskontroll blir understreket, og også dette gjelder for alle typer prosjekter.

En kunde tilføyer at på små prosjekter kan en full sidemannskontroll være overflødig. I slike tilfeller utfører de en forenklet kontroll som dokumenteres på hovedsiden.

 

Nybegynnere og erfarne prosjektmedlemmer bruker sjekklister ulikt

Nybegynnere trenger sjekklistene mer i begynnelsen av prosjektet og underveis, mens erfarne rådgivere bruker dem hovedsakelig for å bekrefte at alt er gjort før milepæler.

 

Det brukerne liker aller best med sjekklister

Vi spurte brukerne hvilke funksjoner ved sjekklister de setter aller mest pris på. Her er svarene deres:

  • Enkelheten ved å legge til og fylle ut sjekklister.
  • Forbedret oversikt over fremdriften.
  • Sjekklistene er oversiktlige og enkle å printe, noe som er nyttig ved avvik i prosjektet.
  • Intuitivt og enkelt å kunne fylle inn kommentarer rett på hver linje i sjekklisten.

 

Ekstra tips til nyttige funksjoner

Det kundene vi spurte synes er mest nyttig i sjekklister i Moment er blant annet muligheten til å legge inn kommentarer bak hver avkrysning.

Sjekklistene bør tilpasses ulike typer bygg og kommuner, for det gjør det også enklere å justere dem når det skjer endringer i retningslinjer.

 

Eksempel på sjekkliste fra en av kundene

Sjekkliste-eksempel_NO

Vil du se hvordan sjekklister fungerer i praksis?

Vi viser deg gjerne! Finn et ledig tidspunkt i kalenderen vår for en gratis demo av funksjonen.

De siste artiklene fra Milient

Checklists as part of the project flow

Sjekklister i prosjekter: De nyttigste funksjonene

Les mer
Trender i det britiske arkitekturmarkedet

Fremtiden for britisk arkitektur: Trender og innsikt

Les mer
Reduser tiden som brukes på interne aktiviteter

Kutt ned på interne timer: Strategier for prosjektdrevne bedrifter

Les mer