Konfigurationer

Välj det som passar dig

Vi vet att alla branscher och företag inte arbetar på samma sätt. Därför har vi tre olika lösningar för Milient Tid & Projekt att välja mellan, för att du ska få det som passar dig bäst.

Milient Tid & Projekt

Funktioner BASIC PRO Enterprise
Mobil-app X X X
"One click" tid- och projektrapportering X X X
Aktivitetstimer X X X
Möjlighet att skapa egna aktiviteter och aktivitetstyper X X X
Dagboksanteckningar och interna noteringar X X X
Tidrapportering interntid X X X
Frånvaro och avvikelserapportering X X X
Automatisk påminnelse vid utebliven tidrapportering X X X
Projektunderlag med anpassning av fakturainnehåll X X X
Huvud- och underprojekt samt indelning i faser X X X
Behörighetsnivåer X X X
Fakturering av tid X X X
Bifoga dagbok/projektunderlag med fakturan X X X
Kund- och projektunika prislistor X X X
Integration mot Fortnox, Visma m fl.* X X X
Projektuppföljning X X X
Debiteringsgrad och TB/TG-rapportering X X X
Språkstöd X X X
Övertid/mertid X X X
Flextid/komptid X X X
Restid X X X
Standardsupport via e-post och telefon X X X
Tillägg (jour, OB etc)   X X
Millnet Invoice med PDF- och e-faktura (Autofaktura)   X X
Addera bilagor till fakturor via brev, epost och e-faktura   X X
Fakturering av utlägg, kilometer, artiklar mm   X X
Inläsning och vidarefakturering av leverantörsfakturor   X X
Millnet Utlägg med fota kvitto   X X
Millnet Körjournal med automatisk uträkning av körstrecka   X X
Millnet Traktamente med automatisk uppdateringa av belopp   X X
Artikelstöd med möjlighet att fakturera annat än tid   X X
Standardintegration Lön inkl. Utlägg, Körjournal & Traktamente   X X
Resursplanering   X X
Projektplanering   X X
Valutastöd   X X
SOAP-API   X X
Rest-API   IN_PROGRESS IN_PROGRESS
Projektbudget i realtid   X X
Single Sign On (SSO)   X X
Integration Jira   IN_PROGRESS IN_PROGRESS
(Checklistor (WIP)   IN_PROGRESS IN_PROGRESS
Personlig & prioriterad support (telefon, e-post)   X X
Stöd för flera aktiebolag och organistaioner med gemensam tidrapportering. (Flerbolagsstöd)
    X
Sandbox     X
Abonnemang     X
Millnet Underkonsult. Skapa både kund- och underkonsultfaktura i ett steg. (Selfbilling)
    X

Tillval

Milient Analytics

Milient Analytics är ett kraftfullt analysverktyg som tillåter dig att följa upp din verksamhet både övergripande och i detalj. Läs mer om Milient Analytics här

Milient Analytics automatisk månads-/veckorapport

Vill du ha automatiska uppdateringar kring verksamheten per vecka eller månad? Då kan du enkelt välja till detta för att få sammanställningar baserad på data i ert system.

Findity (expences)

Ännu enklare hantering av utlägg med integration mot Findity. Kontakta oss för ytterligare information.

 


SMS-tjänster

Vill du utöka er kommunikation med SMS-tjänster? Kontakta oss för ytterligare information.

Fler instanser

Med denna lösning kan du som har flera bolag, eller olika kontor som ni vill hålla åtskilda, välja till ytterligare instanser. Dessa nås från samma inloggningssida som er befintliga lösning. Kontakta oss för ytterligare information.

daniel-liljewall-kundcase
”Vi styr vår verksamhet genom analysverktyget och det är verkligen affärskritisk data vi får ut på ett enkelt sätt.”

Daniel Bergendahl
CFO | Liljewall Arkitekter