Mestergruppen

Moment hjelper oss med å holde kontroll på over 2000 prosjekter årlig

I Mestergruppen har de mange prosjekter i løpet av et år, over 2 000! Med så mange baller i luften er det viktig å ha gode systemer.
Mestergruppen_header

Forsto logikken intuitivt

Mestergruppen bruker produktet Moment, som nå er en del av Milients merkevare.

Steinar kom først i kontakt med Milient i 2017, hvor de skulle gå fra papirbaserte systemer over til et digitalt prosjektstyringssystem. Flere systemer ble vurdert, og Moment kom klart best ut. Det første Steinar la merke til med Moment var brukergrensesnittet.

Steinar sier: “Jeg som ikke er arkitekt eller ingeniør, skjønte hvor jeg fant ting”.

Godt samarbeid gir godt produkt

Steinar forteller videre at han opplever Moment som samarbeidsvillige, og til å få på plass ny funksjonalitet. Eksempelvis har tilbudsmodulen kommet i etterkant (Mestergruppen ble kunde i 2017) og denne fungerer veldig bra. I tillegg har Mestergruppen vært en pådriver til kvalitets-modulen, og bruker både sjekklister og rutinebeskrivelser fullt ut.

Mestergruppen har blant annet integrasjon med Holte og Visma, og synes at interaksjonene også fungerer fint og gjør hverdagen enklere. 

 

Det beste med Moment?

På spørsmål om hva er det beste med Moment, nøler ikke Steinar før han svarer;

  • Rask kundesupport
  • Når vi lurer på noe får vi svar og vi får svar på hva gjør vi når ting ikke fungerer
  • Lav terskel for nyansatte å ta i bruk
  • Innovasjonsvilje fra Moment

Steinar og hans ansatte har deltatt på noen webinarer, og vil anbefale disse til de som er helt nybegynnere i systemet.

“Når et system fungerer godt, er det ikke noen grunn til å se på andre systemer”, sier Steinar og han avslutter: “Det viktigste er at jeg føler at jeg alltid har blitt tatt godt i mot. Det er lav terskel for å bli hørt. Milient er et menneskeorientert selskap - de ser meg”.

Høyt volum krever gode systemer

Mestergruppen har mange prosjekter i løpet av ett år, over 2000! Med så mange baller i luften er det viktig å ha gode systemer.

“Moment er kjempebra. Vi hadde ikke klart å ha volum og over 70 ansatte om vi ikke hadde hatt Moment”, sier Steinar som fremhever at Moment hjelper dem med å holde kontroll og oversikt. 

"I tillegg er bruk av tagger verdifullt - det gir oss en mulighet til å bygge opp system og struktur på oppfølging av prosjekter og aktiviteter. "

Steinar Vaag - Mestergruppen_small
”Moment er kjempebra. Vi hadde ikke klart å ha volum og over 70 ansatte om vi ikke hadde hatt Moment.”


Steinar Vaag | Mestergruppen

Om Mestergruppen

Mestergruppen arkitekter har hovedkontor i Bodø, med avdelinger i Trondheim, Klepp og Tønsberg. De 80 ansatte gjennomfører over 2000 prosjekter per år.

Steinar kommer fra Unikus. Unikus, sammen med Blinkhus Arkitekter, Klepp prosjektering og Nordbohus teknisk avdeling, ble i oktober 2019 til Mestergruppen Arkitekter

Mestergruppen Arkitekter sine prosjekter er fortrinnsvis knyttet opp mot medlemsbedriftene til hus-kjedene (BlinkHus, Nordbohus, Mesterhus og Systemhus)

Mestergruppen-logo

Hvilke utfordringer har ditt firma med prosjektledelse?

Vi tar gjerne en prat om hvordan Milient kan bistå dere i prosjektene. Book et møte med en av våre veiledere i dag!

Les flere av våre kundehistorier

Ulla Sommerfelt - EGGS-1
EGGS Design
Milient oppfyller våre behov for et godt prosjektledersystem. 
borge_overland_snohetta-square-1
Snøhetta Group
Vi dekket våre behov på en god måte når det gjelder tidsregistrering, planlegging, prosjektledelse og kvalitetssikring.
HUS_arkitekter_oyvind_2
HUS Arkitektur
Milient (Moment) letter hverdagen vår, for jeg ønsker å bruke minst mulig tid på prosjektstyring.