Referanse | 4B Arkitekter

Dette var verktøyet jeg har savnet

4B Arkitekter selger timer, tegninger og dokumenter og trenger et helhetlig system tilpasset dem. For dem ble dette Moment.
4b

50 år som arkitekter

4B ARKITEKTER bruker produktet Moment, som nå er en del av Milients merkevare.

4B ARKITEKTER  fylte 50 år i 2021, og er en sprek 50-åring med oppdrag innen bolig, kulturbygg, historisk restaurering og rehabilitering. Kontoret har 25 ansatte.

Moment gir hele hjulet av oppgaver i én app

4B var i en situasjon der de så behov for å digitalisere flere funksjoner. De hadde bl.a. et timeregistreringssystem som ikke var integrert mot andre systemer. Karianne Bregge, tidligere adm. leder i 4B, kartla hvilke andre systemer som var på markedet. Hun så spesielt på hva andre arkitektkontor brukte og var tilfredse med. I den forbindelse dukket Moment opp som et av flere forslag.

«Vi valgte Moment fordi vi kunne samle vårt kunde- og prosjektregister, importere historikk, registrere timer og ikke minst fakturere i ett og samme system. Vi fikk hele hjulet av oppgaver i én app».

Karianne forteller videre at det muligens var ekstra enkelt å selge inn Moment som system siden systemet i sin tid ble utviklet av en arkitekt. 

God kundeservice

Karianne forteller at hun raskt får hjelp hos Moment: «Den tekniske innsikten hos Moments medarbeidere er meget god. Jeg får raskt den hjelpen jeg trenger», sier hun.

«Er det noe man ønsker å endre eller forbedre er det min oppfatning at de alltid er positive til innspill. Det har vært veldig moro å følge utviklingen av systemet fra 2015 og fram til i dag».

Integrasjoner bistår til en smidigere hverdag

4B har integrasjon med Visma og sitt eksterne regnskapsbyrå. "Dette fungerer veldig bra," sier Karianne.

Ressursplanlegging gir bedre oversikt

Tidligere brukte 4B andre systemer til ressursstyring, men nå brukes Moment også her.

4B fikk et opplæringsopplegg av Sturla i Moment som primært var rettet mot ressursplanlegging og prosjektstruktur, for å kunne planlegge og evaluere prosjekter bedre.

Karianne sier: «Vi hadde god dialog og kartlegging i forkant av kurset samt en god gjennomføring og oppfølging med hjemmelekser. Det fungerte veldig bra».

Rapporteringen går nesten av seg selv

«Moment gir meg den oversikten jeg trenger», sier Karianne som har ansvaret for prosjektregistrering, bistå prosjektlederne i planlegging og ikke minst økonomien i prosjektene. Hun forteller at det er enkelt å lage grunnlag for fakturering, og rapporteringen går nærmest av seg selv.

"Moment fungerer også godt som timeregistreringssystem. Det benyttes ved ferieplanlegging og gir god fraværsoversikt, som igjen påvirker ressursplanlegging, rapporter og økonomien i prosjektene," forteller Karianne.

Moment leverer i alle ledd

Det hender man kjøper systemer som lover gull og grønne skoger i salgsprosessen, men når det kommer til den daglige bruken så innfris ikke nødvendigvis alle forventninger. Det gjelder ikke Moment, sier Karianne.

«Moment dekker vårt behov. Det er kort vei fra spørsmål til svar og ønsker om endringer. Systemet er i kontinuerlig utvikling og Moment har en super kundeservice. Jeg kan absolutt anbefale Moment».

Karianne Bræin Bragge
”Vi valgte Moment fordi vi kunne samle vårt kunde- og prosjektregister, importere historikk, registrere timer og ikke minst fakturere i ett og samme system.”

Karianne Bræin Bragge
Tidligere administrativ leder | 4B Arkitekter

Om 4B ARKITEKTER

4B ARKITEKTER  fylte 50 år i 2021, og er en sprek 50-åring med oppdrag innen bolig, kulturbygg, historisk restaurering og rehabilitering. Kontoret har 25 ansatte.

4b

Vil du også ha sømløs flyt i prosjektene dine?

Ta kontroll over prosjektene og ressursene dine med et komplett operasjonelt verktøy. Få prosjektledelse, timestyring, ressursplanlegging og fakturering i ett og samme system. 

Les flere av våre kundehistorier

Ulla Sommerfelt - EGGS-1
EGGS Design
Milient oppfyller våre behov for et godt prosjektledersystem. 
borge_overland_snohetta-square-1
Snøhetta Group
Vi dekket våre behov på en god måte når det gjelder tidsregistrering, planlegging, prosjektledelse og kvalitetssikring.
HUS_arkitekter_oyvind_2
HUS Arkitektur
Milient (Moment) letter hverdagen vår, for jeg ønsker å bruke minst mulig tid på prosjektstyring.