EU's arbejdstidsdirektiv: Sådan overholder du kravene til timeregistrering

I 2019 indførte Den Europæiske Union et direktiv, der skabte en betydelig ændring i arbejdsreguleringen: Det blev obligatorisk for alle virksomheder inden for EU at sikre, at deres medarbejderes arbejdstimer blev korrekt registreret. Dette skridt, der sigter mod at beskytte arbejdstageres rettigheder, har præsenteret virksomheder for både en udfordring og en mulighed.

Det behøver dog ikke at være en svær opgave at overholde disse regler! I denne blog vil vi vise dig, hvordan et solidt system til timeregistrering ikke alene opfylder de juridiske krav, men også bringer en række bonusfordele, som kan transformere din virksomheds daglige drift og projektstyring. 

Mange virksomheder har allerede oplevet fordelene ved at bruge Milient's tidsregistreringssystem. Læs hvilke positive erfaringer Snøhetta, Rørbæk & Møller og Dissing+Weitling har haft med vores produkt.

Forståelse af EU-direktivet:

EU-direktivet blev indført for at beskytte medarbejdere mod overarbejde og underkompensation, og går ind for en sundere balance mellem arbejde og privatliv. Det forpligter arbejdsgivere til nøjagtigt at registrere start- og sluttidspunkter for medarbejdernes arbejdsdage. Manglende overholdelse kan føre til betydelige juridiske og økonomiske konsekvenser.

EU_krav_til_tidrapportering

Vigtige punkter i det nye lovforslag om timeregistrering

EU-Domstolens Dom:

Lovforslaget er en konsekvens af EU-domstolens dom fra 2019, som kræver, at medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgivere anvender et system til at registrere daglig arbejdstid for hver medarbejder på en objektiv og pålidelig måde.

Krav til arbejdstidsregistrering:

Arbejdsgivere skal indføre et arbejdstidsregistreringssystem, der er objektivt, pålideligt og tilgængeligt, for at måle den daglige arbejdstid. Lovforslaget giver frihed til, hvordan systemet indrettes.

Opbevaring af registrering:

Registreringen skal være tilgængelig for medarbejderen under ansættelsen, og oplysningerne skal opbevares i fem år.

Undtagelse for selvtilrettelæggere:

Visse medarbejdere kan undtages fra reglerne, herunder dem, der kan fastsætte deres egen arbejdstid eller har ledelsesmæssige funktioner. Definitionen af 'selvtilrettelæggere' er dog ikke klart defineret ifølge  Dansk Erhverv.

Opt-Out fra maksimal ugentlig arbejdstid:

Der er mulighed for at fravige den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer for visse overenskomstdækkede medarbejdere.

Ikrafttræden:

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2024, udskudt fra den oprindeligt planlagte dato den 1. januar 2024.

Forenkl din overholdelse af lovgivningen med et tidsregistreringssystem

Let Overholdelse:

Med et effektivt timeregistreringssystem kan din virksomhed nemt imødekomme kravene i EU-direktivet. Automatisering af processen med tidsregistrering sikrer nøjagtighed og gennemsigtighed i registreringen af arbejdstimer, hvilket mindsker risikoen for manglende overholdelse.

Problemfri Integration:

Systemet integreres i virksomhedens daglige arbejdsrutiner, hvilket sikrer en diskret oplevelse for medarbejderne. De kan nemt registrere deres arbejdstid, mens ledere modtager opdateringer og rapporter i realtid, hvilket sikrer, at alle forbliver i overensstemmelse med lovgivningen.

Mobiltilgængelighed:

Tilgængeligheden af vores system til timeregistrering på mobilapps forenkler yderligere overholdelsen. Medarbejdere kan registrere deres arbejdstimer på farten, hvilket gør det usædvanligt bekvemt at vedligeholde nøjagtige tidslogger hver dag, uanset deres placering eller arbejdsopsætning.

Roadmap_blog_image

Yderligere fordele ved et alt-i-en projektstyringssystem:

Forbedret Produktivitet:

Ud over overholdelse tilbyder Milient omfattende værktøjer til projektstyring. Denne integration betyder, at tidssporing er direkte knyttet til specifikke opgaver og projekter, hvilket giver indsigtfulde data, der kan bruges til at optimere produktivitet og projektfrister.

Informerede Beslutninger:

Med detaljerede rapporter om, hvordan tiden anvendes, kan ledere træffe informerede beslutninger om ressourcefordeling, projektplanlægning og arbejdsbyrdefordeling.

Medarbejdertrivsel:

Ved nøjagtigt at spore arbejdstimer hjælper vores system med at gå ind for medarbejdertrivsel. Det sikrer, at overarbejde og arbejdsbyrde overvåges, hvilket fremmer en sundere balance mellem arbejde og privatliv.

Omkostningseffektivitet:

Strømlinet projektstyring og tidssporing fører til mere effektive operationer, hvilket reducerer sandsynligheden for dyre overskridelser og forbedrer den

Kom i gang med Milient!

Ville det være interessant for dig at have et system, hvor du har fuld kontrol over dine projekter og ressourcer? Med Milient får du projektstyring, tidsregistrering, ressourceplanlægning og fakturering - alt i ét system.

Seneste artikler

Trends britiske arkitekturmarked

Økonomisk udvikling og trends i det britiske arkitekturmarked

Læs mere
Reducere tid brugt på interne aktiviteter

Reducer ikke-fakturerbare timer: Skær ned på intern tidsspilde

Læs mere
Forståelse af projektets faser

Forstå de fem faser i et projekt

Læs mere