Versionsinformation

Tid & Projekt

Här hittar du information om den senaste versionen

Höjdpunkter

Höjdpunkterna i denna version är den nya attesteravyn som innebär både fler funktioner och ny utformning. Samt möjligheten att kopiera tider från dagsvyn. 

Versionen 2024.4

Börjar distribueras 2024-09-04.

Nya och förändrade funktioner / New functions

 Modul  Titel  Beskrivning  Nyckel
Attest/Approval Design Ny utformning och förbättrade funktioner i Attesteravyn / New design and improved functions for the Approval module TID-210
Tid & Projekt Lathundar / Manuals  Lathundslänkarna från systemet uppdateras för att leda till vår nya plattform / The links to our manuals from the systems are updated to go to our new plattform  TID-1688
Tid & Projekt Rapport / Report  Gräns för hur stora rapporter som kan tas ut innan förfrågan avbryts / The system will now abort PDF export if a report has to many pages  TID-1695
Tidregistrering / Time registration Kopiera / Copy  Från kundönskemål: Nu blir det möjligt att kopiera tid även i dagsvyn / From customer feedback: Copy time i day view TID-1742
Tidregistrering / Time registration Rapport / Report  Valet Arbete byts till Projekt i rapportmodulen för enhetlig benämning i systemt / The report selection Work is changed to Project in the report module TID-1352
 
Förbättringar / Changes
 Modul  Titel  Beskrivning  Nyckel
Administration Planering / Planning Justering för att underlätta vid borttagning av flera rader efter varandra i planeringen / Adjustment to make it ease to delete more rows after each other TID-1503
Administration Uppföljning / follow up Från kundönskemål: Excelrapporter från Uppföljningsvyn visas nu alltid med tid i hundradelar för att möjliggöra summeringar / From customer feedback: Excel report from the Follow-up view now always displayed time with , not HH:MM to enable summations TID-1706
Fakturering / Invoicing Rapport / Report Från kundönskemål: Justering så att projektrapporten visar kostnad för alla typer av artiklar och leverantörsfakturor / From customer feedback: Adjustment for the project report: Now shows cost for all articles and supplier invoices TID-1625
 Tidregistrering / Time registration Körjournal / Driver's log Från kundönskemål: Förbättring så att du kan spara med Enter / From customer feedback: Improvement that enables you to use Enter to save TID-1645

Höjdpunkter, version 2024.2

Fokus denna version har varit på uppdatering av den nya uppföljningsvyn. Vi har även hunnit med att implementera flera kundönskemål.

Började distribueras 13 februari 2024.

Nya och förändrade funktioner / New functions

 Modul  Titel  Beskrivning  Nyckel
Administration Kund / Customer Från kundönskemål: Möjlighet att ha postnummer och fakturaadress som tvingande fält på kundkortet / Eng: two new required field on the customer card: Postal number and Invoice address TID-1185
Administration Uppföljning / Follow up  Möjlighet att visa rapportvalet i uppföljningen även för de som endast har rättigheten Tidrapportering. / Eng: Check group right "report of all data" when showing report tab or not in the Follow up tab  TID-1673
Administration Uppföljning / Follow up  Kolumnerna Ackumulerad tid och registrerad tid byter plats för mer logisk ordning / Eng: switched place for columns accrued and reported time  TID-1669
Administration Uppföljning / Follow up  Visning av grupper på användaravataren i listan / Eng: Display groups on avatar TID-1615
Administration Uppföljning / Follow up  Möjlighet att inte visa kolumnen Estimerad tid / Eng: Estimated time can now be turned off TID-1581
Administration Uppföljning / Follow up  Uppdaterade rättigheter / Eng: Improved user rights in the list TID-1572
Administration Uppföljning / Follow up Ny kolumn för fakturerat per aktivitet / Eng: new column for invoice hours for activity TID-1442
Administration Uppföljning / Follow up Ikon för att stänga informationsrutan för att förtydliga hur den stängs / Eng: Exit icon for Progress and follow up view on information component. TID-1415
Integration Hogia Förändringar i fakturamall för Hogia / Eng: Hogia invoice data template changes TID-1637
Tidregistrering / Time registration Design Förbättrad linjering av objekt i tidrapporteringen för mer behagligt intryck / Eng: adjusted line up for columns. TID-1656
 
Förbättringar / Changes
 Modul  Titel  Beskrivning  Nyckel
Administration Uppföljning / follow up  Förbättrad översättning av aktiviteter / Eng: Improved activity translation TID-1668
Administration Uppföljning / follow up  Justerad funktion vid scroll / Eng: Adjusted scroll TID-1664
Administration Uppföljning / follow up  Möjlighet att söka på Projektledare och fakturaansvarig / Eng: Functionality to search for the name of the PL and IM. TID-1601
 Administration  Uppföljning / follow up  Justering så att fakturerad tid endast visar de tider som fakturerats / Eng: Invoiced time only from invoices with an external invoice number  TID-1500
Integration Fortnox Förbättra kontroll av leverantörsfakturor i Fortnox så endast de med projektnummer i Millnet importeras / Eng: Fortnox supplier invoices are now only imported if projectnr exists in Millnet TID-1458
Tidregistrering / Time registration Jira Enklare att snabbt lägga till Jira-ärende / Eng: Lowered buffer time for requests to Jira  TID-1626
Tidregistrering / Time registration Kommentarer / Notes Justering så att kommentaren sparas på ett effektivare sätt / Eng: Better way of saving comments on registrations TID-1552
Tidregistrering / Time registration Körjournal / Driver's log Från kundönskemål: Justering så att körjournal kan sparas även med Enter / Eng: now possible to use "Enter" to save driver's log TID-1645
Tidregistrering / Time registration Mailpåminnelse / reminders Justering av påminnelsemail för tider att attesteras / Eng: Email about approving times adjusted TID-1634
Tidregistrering / Time registration Meny / Menu Justering så att menyn beter sig korrekt även när man loggar in som olika användare / Login problem when changing users has been fixed TID-1617
Tidregistrering / Time registration Mina sidor/ My information Möjlighet att ange + och landsnummer i fältet för telefonnummer / Eng: You can now add + with your country code for phone numbers TID-1663
Tidregistrering / Time registration Tidtagning / Timer Förbättrad stabilitet för tidtagningsfunktionen / Improved stability for the timer TID-1662

Höjdpunkter, version 2024.3

Denna version bjuder bland annat på en ny integration mot Hogia och en ny uppföljningsvy.

Började distribueras 12 mars 2024.

Nya och förändrade funktioner

 Modul  Titel  Beskrivning  Nyckel
 Administration  Aktivitet Vid integration mot Jira - Möjlighet att sätta som obligatoriskt vid registrering  TID-1483
 Administration  Projekt Ny rad för totalsumma  TID-1223
Administration Projekt Från kundönskemål: Vid tvingande notering har logiken uppdaterats och det visas även tydligare varning på raden och om du lämnar dialogrutan utan att ange en kommentar TID-1282
Administration Projekt Möjlighet att skapa och använda mallprojekt för att skapa upp projekt TID-1116
Administration Utlägg Utläggstyper som inte ska användas kan nu inaktiveras istället för att tas bort TID-308
Tidrapportering Registrering Vid integration mot Jira - Justering av hur valt ärende visas och hanteras TID-1322
Tidrapportering Registrering Vid tvingande notering visas nu tydligare varning på raden och om du lämnar dialogrutan utan att ange en kommentar TID-719
 
Förbättringar
 Modul  Titel  Beskrivning  Nyckel
Administration Autofaktura Nu sök systemet bara på Organisationsnummer vid koppling av kund till Autofaktura TID-1389
Administration Kund Justering så att filtret för kundlistan fungerar lika det i projektlistan TID-1447
Administration Löneart Justering så att löneartsnumret justeras på samtliga platser i systemet när det uppdateras under Lönearter TID-336
 Tidrapportering  Rapporter Förbättring så att kolumnen "Valuta" visas på utläggsrapporten oavsett var i systemet den tas ut  TID-339
Tidrapportering Projektplanering Justerad visning av estimerad/ planerad tid i tidrapporteringsvyn  TID-1420
Tid & Projekt Uppföljning Uppföljning av kostnad i projekt uppdateras nu även vid justeringar som görs i tidrapporteringen efter att fakturan skapats TID-1439

Höjdpunkter, version 2024.1

Höjdpunkten för denna version är de nya mallprojekten.

Började distribueras 16 januari 2024.

Nya och förändrade funktioner

 Modul  Titel  Beskrivning  Nyckel
 Administration  Aktivitet Vid integration mot Jira - Möjlighet att sätta som obligatoriskt vid registrering  TID-1483
 Administration  Projekt Ny rad för totalsumma  TID-1223
Administration Projekt Från kundönskemål: Vid tvingande notering har logiken uppdaterats och det visas även tydligare varning på raden och om du lämnar dialogrutan utan att ange en kommentar TID-1282
Administration Projekt Möjlighet att skapa och använda mallprojekt för att skapa upp projekt TID-1116
Administration Utlägg Utläggstyper som inte ska användas kan nu inaktiveras istället för att tas bort TID-308
Tidrapportering Registrering Vid integration mot Jira - Justering av hur valt ärende visas och hanteras TID-1322
Tidrapportering Registrering Vid tvingande notering visas nu tydligare varning på raden och om du lämnar dialogrutan utan att ange en kommentar TID-719
 
Förbättringar
 Modul  Titel  Beskrivning  Nyckel
Administration Autofaktura Nu sök systemet bara på Organisationsnummer vid koppling av kund till Autofaktura TID-1389
Administration Kund Justering så att filtret för kundlistan fungerar lika det i projektlistan TID-1447
Administration Löneart Justering så att löneartsnumret justeras på samtliga platser i systemet när det uppdateras under Lönearter TID-336
 Tidrapportering  Rapporter Förbättring så att kolumnen "Valuta" visas på utläggsrapporten oavsett var i systemet den tas ut  TID-339
Tidrapportering Projektplanering Justerad visning av estimerad/ planerad tid i tidrapporteringsvyn  TID-1420
Tid & Projekt Uppföljning Uppföljning av kostnad i projekt uppdateras nu även vid justeringar som görs i tidrapporteringen efter att fakturan skapats TID-1439

Vill du lära dig mer?

Du som kund har tillgång till lathundar och instruktionsfilmer för systemet. Saknar du någon information kan du alltid kontakta vår support.