Integration | Hogia

Integration mot Hogia

Milients system har färdiga integrationer mot Hogia. Det underlättar ert flöde för så väl fakturering som lönehantering. Kontakta oss om du veta mer om de olika integrationsmöjligheterna för just ditt/dina system.

Ekonomisystem

Integrera Hogia med ditt Milient-lösning för smidig överföring av fakturor. Skapa fakturorna i Milient och för sedan över dem till Hogia.  Lösningen kan självklart hantera flera bolag, samt lönesystem.

Med integrationerna kan du även exportera och/eller importera information mellan systemen. Möjlighet finns också att synka information. Det hjälper dig att undvika onödig dubbelregistrering.

Vad som kan exporteras och importeras varierar mellan de olika lösningarna. Kontakta oss för att veta mer om vad som fungerar för ditt Milientsystem.

hogia-integration
Milient_project_Orange_750

Lönesystem

För över löneunderlagen snabbt och enkelt med vår integration. Denna lösning innebär att du slipper lokalt installerade program och istället har alla inställningar sparade direkt i dit Milient-system. 

Utöver tidrapporteringen i systemet innehåller underlagen även eventuella utlägg, körjournaler och traktamenten som har registrerats. Artiklarna som ställs in hjälper systemet att hantera posterna på rätt sätt så att lönen blir korrekt.

4 fördelar med integrationen

1. Slipp dubbelarbete

Tack vare funktionerna som tillåter dig att exporter/importera information mellan systemen så behöver du bara lägga upp uppgifter, så som kunder, en gång. Det ena systemet används som master och det andra systemet får automatiskt informationen via synken.

task-management
invoicing

2. Fakturering

Effektiviserar faktureringsarbetet. För över dina färdiga fakturor snabbt och enkelt till Hogia. 

3. Lönehantering

Slipp oroa dig över lönen och var säker på att det blir rätt varje gång. Med hjälp av tjänsteartiklar styr ni enkelt var olika registreringar ska tolkas i Hogia. 

Förutom tid kan löneunderlagen även hantera utlägg, tillägg, körjournal och traktamente.

accounting
Vill du veta mer om Milients lösningar?

Om Hogia

Hogia-gruppen består av 30 bolag i Norden och Storbritannien och har 700 medarbetare. Vi förser företag med programvaror och kunskap inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem. För att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt har vi försäkrat oss om att vi har djup kunskap om de utmaningar som finns inom olika branscher. Därför är Hogia en bred organisation med många mindre bolag, som alla fokuserar på en specifik bransch. Det framhåller vi gärna, för vi vet att det är en unik tillgång som våra kunder värdesätter. Med integration mellan system underlättas administrationen. Tid sparas och fel minimeras. Tanken om långsiktighet färgar allt vi gör. För att försäkra oss om att vi har de lösningar och de kunskaper som våra kunder efterfrågar i dag och i morgon återinvesterar vi merparten av vinsten för att utveckla våra produkter och vår personal.

För ytterligare information se www.hogia.se.

Hogia-integration