Integration | Crona

Integration mot Crona

Flera av Milients lösningar har integration mot Crona lön. Kontakta oss om du veta mer om de olika integrationsmöjligheterna för just ditt/dina system.
floden-fakt-lon

Smarta helhetslösningar

Med integration mot Crona kan Milient erbjuda smarta helhetslösningar för rapportering, tidsredovisning och fakturering vilket ger företag en större frihet, affärsnytta och en smidigare arbetsprocess. Det erbjuds alltid en möjlighet för flexibla och smarta lösningar som alltid anpassas efter kundens behov.

Tid över till annat

Med Milient kan kunden enkelt sköta sina tidrapporteringar och projekt med en tydlig överblick för eventuell komp eller övertid. Med integration mot Crona får ni en smidig process med mindre administrativt strul och mer tid för annat!

deviation_registration_milient

Flödet för lön & fakturering

Lön

Registrera tid De anställda registrerar sina tider, utlägg, körjournaler m.m. 

Lås tider Den anställde klarmarkerar sin period (dag/vecka/månad) genom att låsa tider och andra registreringar

Attestera Kontroller och godkänn den anställdes registreringar 

Exportera Med ett klick skapar du en fil med löneunderlag 

Importera fil Gå till ditt lönesystem och importera filen för att färdigställa lönen 

Fakturering

Registrera tid De anställda registrerar sina tider, utlägg, körjournaler m.m. 

Lås tider Den anställde klarmarkerar sina tider (dag/vecka/månad) genom att låsa tider och andra registreringar

Skapa projektunderlag Markera vilka registreringar som ska faktureras och justera information vid behov 

Skapa faktura Godkänn posterna för att skapa fakturan 

Exportera faktura För över den färdiga fakturan via integrationen mot ditt ekonomisystem för vidare hantering